Petra Strnadlová

O autorovi

Jméno: Petra Strnadlová
Datum registrace: 5.9.2016

Poslední příspěvky

  1. Přijímací zkoušky se blíží – informace — 19.4.2021
  2. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ — 19.4.2021
  3. INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ (před přijímacími zkouškami) — 13.4.2021
  4. Úprava termínů přijímacích zkoušek — 11.3.2021
  5. Zápis do 1. třídy — 8.3.2021

Seznam autorových příspěvků

Přijímací zkoušky se blíží – informace

ŘÁDNÉ TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JZP 1.      řádný termín 2.      řádný termín 1.      náhradní termín 2.      náhradní termín Čtyřleté obory a nástavbová studia 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021 Šestiletá a osmiletá gymnázia 5. 5. 2021 6. 5. 2021 Zkouška z matematiky začne v daný den vždy v 8:30, …

Pokračovat ve čtení »

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2) Seznam uchazečů Registrační číslo 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 21/21 22/21 23/21 24/21 25/21 26/21 27/21 28/21 29/21 …

Pokračovat ve čtení »

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ (před přijímacími zkouškami)

Testování na onemocnění COVID-19 těm, kteří se zúčastní přijímací zkoušky, umožní základní škola (i v případě, že výuka probíhá distančně). Základní škola svým žákům konající přijímací zkoušky po absolvování testu vydá potvrzení. Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, potvrzení nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej má, zkontroluje obsah potvrzení. I. …

Pokračovat ve čtení »

Úprava termínů přijímacích zkoušek

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky   Aktuální termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 platné ke dni 11. 3. 2021:   1.     termín 2.     termín 4-leté obory 3.     května 2021 4.     května víceletá gymnázia 5.     května 2021 6.     května   Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání: 2. června (1. termín), 3. …

Pokračovat ve čtení »

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, sdělujeme Vám informace ohledně zápisu do 1. třídy, které jsou dány MŠMT pro školní rok 2021/2022. (dostupné nahttps://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022) OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro …

Pokračovat ve čtení »

APLIKACE INSPIS SETMOBILE POMŮŽE PŘI PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příprava na příjm.zkoušky_leták

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých …

Pokračovat ve čtení »

Ombudsman dětem

Leták – Ombudsman dětem

Veletrh SŠ – online

ČTĚTE A SLEDUJTE!!!   Spot: https://www.youtube.com/watch?v=pm2l7HXWGqM&feature=youtu.be   Termíny ONLINE Veletrh SŠ MSK 2021 Online veletrh_18.1._4.2.2021

Online veletrh SŠ

Online veletrh škol Moravskoslezského kraj se se koná 18. 1. – 4. 2. 2021. leták zde: Online veletrh_18.1._4.2.2021

Jednotná přijímací zkouška v roce 2021

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 (https://www.msmt.cz/file/54685/) Na základě tohoto opatření je …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «