Petra Strnadlová

O autorovi

Jméno: Petra Strnadlová
Datum registrace: 5.9.2016

Poslední příspěvky

  1. portál www.proskoly.cz — 3.5.2019
  2. preventivní program Hasík — 3.5.2019
  3. Učíme číst genetickou metodou — 28.4.2019
  4. Přehled volných míst ve středních školách — 23.4.2019
  5. zápis do 1. třídy — 23.4.2019

Seznam autorových příspěvků

portál www.proskoly.cz

Základní škola Fryčovice dává možnost žákům a jejich rodičům využívat i v následujícím období (4/2019 – 4/2020) služby portálu www.proskoly.cz Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma. Rozvoj rozumových schopností Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat …

Pokračovat ve čtení »

preventivní program Hasík

Ve dnech 17. 4. a 25. 4. 2019 se žáci 2. třídy zúčastnili preventivního programu HASÍK. Profesionální hasiči z frýdeckého hasičského záchranného sboru žáky seznámili s náplní jejich práce, ukázali svou těžkou výstroj, nacvičili ohlášení požáru či školné události. Žáci si také vyzkoušeli, jak zareagovat, kdyby hořelo oblečení, které by měli oblečené, jak zareagovat, kdyby hořelo v jejich …

Pokračovat ve čtení »

Učíme číst genetickou metodou

ČTENÍ S GENETICKOU METODOU Čtení lze v první třídě učit různými metodami. Do roku 1989 byla ve školách povolena pouze jedna, a to analyticko-syntetická (tzv. slabikovací – zjednodušeně řečeno, nejdříve se cvičí slabiky, pak se čtou celá slova- „Má-ma má ma-so.“). Alternativou k této metodě je genetická (tzv. hláskovací – zjednodušeně, dítě si slovo nejdříve vyhláskuje a pak …

Pokračovat ve čtení »

Přehled volných míst ve středních školách

Aktuální přehled volných míst na středních školách pro školní rok 2019/2020 je postupně aktualizován a je dostupný k nahlédnutí na těchto webových stránkách: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-40860/  

zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 11. dubna 2019 a zúčastnilo se jej 28 předškoláků převážně navštěvující fryčovickou mateřskou školu. Zápis absolvovali všichni, přičemž někteří rodiče již zažádali o odklad školní docházky o 1 rok. Zápis probíhal na čtyřech stanovištích, u kterých učitelky 1. stupně a učitel matematiky ověřovali znalosti a dovednosti v řečové oblasti, v matematické …

Pokračovat ve čtení »

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

  Kdy?          11. dubna 2019 v době od 12,30 do 18 hodin Kde?          Základní škola Fryčovice S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. pozvánka zde pozvánka zápis 2019-2020 Můžete si donést také již předvyplněný zápisní lístek do 1.třídy, formulář zde zápisní lístek_2019_2020 Základní informace: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje …

Pokračovat ve čtení »

Ozdravný pobyt

12

Jet na pobyt není na naší škole nic neobvyklého, protože je pořádáme pravidelně již řadu let. Pro všechny zúčastněné je to vždy výborná zkušenost hlavně po stránce osobnostní a sociální. Ovšem 6-ti denní pobyt téměř celého prvního stupně s příspěvkem Státního fondu životního prostředí se konal letos poprvé. (Předchozí dotované pobyty proběhly v roce 2013 a 2015, …

Pokračovat ve čtení »

Odvolací řízení

Odvolací řízení Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat písemné odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání …

Pokračovat ve čtení »

Fiktivní výběrové řízení

V únoru, 11. 2.,  se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili v rámci předmětu občanská výchova fiktivního výběrového řízení, ostatní žáci byli tichými pozorovateli. V tomto předmětu jsme se cca 3 měsíce věnovali volbě povolání, výběrovému řízení, vstupu do zaměstnání. K fiktivnímu výběrovému řízení byla vypsána volná místa na post: školník vedoucí školní jídelny učitel / učitelka základní školy (předmět …

Pokračovat ve čtení »

Dny otevřených dveří F-M

Přehled Dnů otevřených dveří ve F-M, ale určitě sledujte i webové stránky jednotlivých škol Dny otevřených dveří – na středních školách okresu Frýdek-Místek – ve šk. roce 2018-19

Starší příspěvky «