«

»

Výuka s rodiči ve 2.třídě

Dne 7. června 2019 proběhlo ve 2. třídě již poslední vyučování s rodiči. Žáci, společně se svými rodiči či prarodiči, pracovali ve čtyřech blocích – jazyková komunikace, matematika, opět jazyková komunikace a na závěr jsme si společně v rámci hudební výchovy zazpívali.

         Úkoly byly připraveny pro žáky i pro jejich rodiče. V jazykové komunikaci si všichni zopakovali psaní párových souhlásek na konci slova, grafický zápis slova, psaní pohlednice a samozřejmě děti svým rodičům předvedli, jaký pokrok učinili ve čtení. Při druhém čtení stejného textu jsme také zapojili rodiče, aby krásný text „Kouzelného krámku“ obohatili.

         V matematice jsme si společně s rodiči zahráli matematické hry na početní operace násobení, dělení, sčítání i odčítání, které i v běžných hodinách s dětmi pravidelně hrajeme. Poté děti rozvíjeli finanční gramotnost formou fiktivních nákupů a rodiče jsme „vyzkoušeli“ ze znalostí našich bankovek.

         Na závěr jsme si společně zazpívali, děti také předvedli pohybové ztvárnění některých písní.

         Celé dopoledne se neslo v příjemné a pohodové náladě. Všichni se velice snažili – jak děti, tak rodiče, a za to jim velice děkuji.

foto zde