«

»

Projekt Get Up And Goals – jak se každý můžeme zapojit

Již druhým rokem je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Get up and Goals jako jedna z deseti škol v ČR.  Jedná se o evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích. V České republice jej implementuje ARPOK, o.p.s. ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.

 Tento projekt má za cíl rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje stanovených OSN pro léta 2015–2030.

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs

Dva pedagogové naší školy Šimon Blabla a Martina Holíková se zúčastnili pěti seminářů věnujících se Cílům udržitelného rozvoje a lekcím, které jsme dostali za úkol v našich školách vyzkoušet. Do projektu jsou zapojené děti v rámci semináře světová škola. Žáci se již věnovali  tématům spojeným s klimatickými změnami a prohlubovaly si znalosti o nerovnosti ve světě. Děti společně s pedagogy mají během školního roku připravit komunitní akci, ve které rozšíří osvětu o SDGs.

Veškeré informace k tomuto projektu najdete na webových stránkách GET UP AND GOALS!https://www.facebook.com/getupandgoalscz/

Úvod