«

»

9. ČESKÝ JAZYK (23. – 27. března)

MLUVNICE

  • Opakovací procvičovací testy:

Urči, zda se jedná o větu jednočlennou (J), dvojčlennou (D) či ekvivalent (E).

Toto cvičení si zkopíruj, doplň a v jednočlenných a dvojčlenných větách vyznač podmět a přísudek (podtrhni, dopiš, zvýrazni…). V učivu pro příští týden zveřejním řešení.

Odešli do čtvrtka 26. 3. na e-mailovou adresu martin.ruza@email.cz:

Mám kašel a rýmu. ­_____ Hurá! _______ V zoologické zahradě jsme viděli opice a paviány. _______ Rozbolel mne zub. _______ Stýskalo se mi po domově. ______ Jirka má velkou sbírku motýlů. _____ Stráž nad Metují. ______ V dáli se blýskalo a hřmělo. ______ Pozor! _____ Vrátil jsem se pozdě. ______ Nerušte mě. _______ Buďte zdraví! ________ Byl šťasten. _______ Vydařené vystoupení žáků. ______ Dívky pospíchaly z divadla domů. _____ Bylo mu chladno. ______ Bylo to úžasné. ______ Bylo mi ho líto. _______

 

Urči, zda se jedná o větu jednoduchou (J) či souvětí (S). U souvětí dopiš, z kolika vět se souvětí skládá (př. S3). pozn. Nezapomeň, že větu tvoří určitý slovesný tvar!

Toto cvičení si také zkopíruj, doplň a podtrhni větu/y hlavní. V učivu pro příští týden zveřejním řešení.

Odešli do čtvrtka 26. 3. na e-mailovou adresu martin.ruza@email.cz:

My jsme se probojovali dopředu, ale nikdo nejde za námi, pronikli jsme do prázdna. _______ Při pěstování plodin v ekologickém zemědělství se na rozdíl od běžné zemědělské praxe nesmějí používat umělá hnojiva, škodlivé chemické postřiky a geneticky modifikované organismy. _______ Biopotraviny jsou jakékoliv potraviny, které vznikly v co nejpřirozenějším a zároveň kontrolovaným způsobem v rámci ekologického zemědělství. ______ Uděláte s tím něco, paní vedoucí? ______ Ačkoli Mrtvé moře vysychá rychle, vědci se domnívají, že úplně zmizet nemůže. _______ V některých zemích je nepřípustné dotýkat se něčí hlavy, protože je to posvátná část těla. ______ Byl bych musel zveřejnit své práce, což by způsobilo převrat v naší třídě a zhroucení hospodářského mechanismu. ______

 

  • Nové učivo

Opakování druhů vedlejších vět – jejich přehled a postup určování máte v modrém PS na s. 61 a 25. Doplňte si alespoň pár cvičení na určování druhů VV v PS na s. 26 – 29. Vyjmenovat zpaměti se nauč všechny druhy.

V učebnici je toto učivo na s. 66 – 69. Jednotlivé druhy jsou zde podrobněji vysvětleny (doporučuji si rovněž projít).

  • Toto učivo je obsáhlé a náročné, proto tento týden nebudu zadávat literaturu a sloh. Jen nezapomeňte na čtení knih!
    • Dotazy a nejasnosti pište na můj e-mail (viz výše). Pracujte průběžně a systematicky!                                                                                        Martin Růža