«

»

Český jazyk – osmá třída – 8. 6. – 12. 6.

Milí osmáci,

těším se, že se s některými z vás setkám ve středu na konzultacích. Přineste si prosím čtenářské deníky + reklamu (věřím, že je již máte hotové). S těmi, kteří ještě potřebují něco doplnit, se domluvíme tak, aby je odevzdali co nejdříve. Žáky, kteří se konzultací nezúčastní, žádám, aby deníky + reklamu odevzdali v kanceláři školy (popřípadě zaslali emailem).

Příští týden budu uzavírat hodnocení za toto pololetí. Přihlédnu k známkám za druhé pololetí, které jsme stihli ve škole, a k tomu, jak jste přistupovali k práci v ČJ a plnili úkoly na dálku.

Zadávám vám jedny z posledních úkolů:

  • zápis do LV Petr Bezruč
  • a úkol týkající se vlastního zhodnocení (souvisí i s občanskou výchovou). Udělejte opět SWOT  analýzu své práce za dobu uzavření škol zaměřenou na celkový stav, ale zejména na práci v ČJ. Tento úkol mi prosím odešlete pokud možno do čtvrtku – děkuji. (A neodpovídejte jedním slovem. Zamyslete se).
  1. Co se mi povedlo, co se mi dařilo, co mi vyhovovalo …..
  2. Naopak – co mi chybělo, nedařilo se, nebavilo mě ….
  3. Co by mi pomohlo, co bych uvítal ….
  4. Co mě ohrožuje, rizika, z čeho mám obavy
  5. Jak bych hodnotil sám sebe, kdybych se měl oznámkovat (i se zdůvodněním)

Mějte se fajn, Filarová A.