«

»

Vzdělávací dny

 

Ohlédnutí za létem – Vzdělávací dny srpen 2020

 

V srpnu proběhl na naší škole projekt Vzdělávací dny, který zaštítila Asociace školních sportovních klubů. Pro zúčastněné děti jsme měli připravený program složený ze vzdělávací části a části sportovní a polytechnické výchovy.

Během čtyř dnů jsme absolvovali  program Malého světa techniky U6 v Dolních Vítkovicích, kde se děti seznamovaly s dílenskou technikou, historií dopravy, pracovaly s různými materiály, zkoušely, co dokáže zvuk a světlo a zažily spoustu zábavy v obrovské ponorce nebo dopravních prostředcích nedaleké minulosti.

Dále jsme si prošli Ostravským muzeem, kde jsme prostřednictvím pracovního listu sv. Barbory plnili úkoly, děti vyhledávaly informace v expozicích a dávaly do souvislostí výsledky hledání. Nejvíce se dětem líbil pavilon přírodovědy, tradic, minerálů, fosilií a aktuální výstava historie cyklistiky. Ze správně vyplněného listu vzešlo řešení tajenky, díky kterému děti našly v šuplíku poklad s dárečky. Z oken muzea jsme viděli probíhající práce  na archeologickém průzkumu, děti zajímalo, jak se označují nálezy a jak se z nich očišťuje zemina, aby se nic vzácného z historie nezničilo.

Bláznivá byla jízda ostravskými tramvajemi, plošinka točny uprostřed vozu některé děti vyzývala k legráckám a tramvaj byla plná smíchu.

Na turistickém výletě naučnou stezkou na Prašivou jsme sledovali floru a faunu Beskyd, užili jsme si vrcholové houpačky a trošku nás bolely nožky z výšlapu. Zkoušeli jsme společně najít v jízdních řádech dopravní spoje, které nás včas dovezou domů.

V rámci sportu si děti užily herní činnosti s míčem, turnaj ve vybíjené a házené, stolní tenis a jedno odpoledne jsme strávili na plaveckém bazénu.

Ve vzdělávací části dnů děti pracovaly s kartičkami anglického jazyka a opakovaly matematické operace. V dílnách děti zkoušely, co všechno se dá vytvořit z měděného nebo obyčejného drátu a výsledkem byly překrásné siluety koníčka, kytara, hlemýždi, šperky, hvězdy.

Kolektiv dětí byl přátelsky sladěný a všichni jsme si užili báječné společné chvíle.

Veškeré dění nám krásně zdokumentovala naše dvorní fotografka Jana.

 

Mgr. Pavla Bednářová, Jana Sedláková