«

»

TÉMA – k přijímacím zkouškám je dobré mít vlastní strategii

čerpáno z: Kam po devítce, newsletter č.11 – Pavla Lopatková

ČAS

Práce s časem je základním bodem strategie. Potřebuji vědět, zda celý test zpravidla v pohodě v časovém limitu stíhám nebo ne – pro letošek je to 60 min na češtinu a 70 min na matematiku.

Pokud jsem si už vyzkoušel přijímačkové testy z minulých let a neměl jsem s časovým limitem žádný problém, můžu v klidu postupovat od první úlohy po poslední.

Pokud se mi ale stává, že test nestíhám v časovém limitu vyplnit celý, zkusím jej hned na začátku prolistovat a vypsat si čísla úkolů, které jsou mi nejpříjemnější. Během několika minut tak získám přehled o úlohách, kde nejsnáze získám body. Tyto úlohy budu řešit jako první.

Dále se věnuji úlohám, které mi sice zaberou delší čas na řešení, ale jsem si u nich jistý, jak na ně. Proto jim tento čas rád věnuji a získám velkou šanci na další body.

Další na řadě by měly být úlohy, u kterých mám představu (nebo alespoň tuším), jak se řeší, ale vím, že mi zabírají extrémně hodně času anebo že v nich často chybuji. I v těchto úlohách mám tím pádem určitou šanci na úspěch.

Nakonec nezapomenu zodpovědět (třeba i náhodným tipem) úlohy, u kterých odpověď vůbec nevím.

 

DO SVÉ STRATEGIE MOHU ZAČLENIT TATO DOPORUČENÍ

 

  1. Vždy si pečlivě přečtu úkol/otázku.

Je nutné odpověď přesně na to, na co se zadání ptá. Ne víc, ale ne míň.

  1. Pročtu si všechny nabízené odpovědi.

Je možné, že i když se mi na první pohled zdá, že je odpověď zcela jasná, při čtení nabízených variant si uvědomím, že jsem se unáhlil.

  1. Pokud si s úlohou nevím rady, přejdu k další, abych neplýtval časem.

Někam stranou si ale poznamenám, že tuto úlohu jsem nezodpověděl (to proto, abych se k ní pak nezapomněl vrátit).

  1. Přepisování výsledků do záznamového archu.

Vyzkouším si u cvičných testů, zda mi víc vyhovuje přepisovat odpovědi do záznamového archu průběžně anebo až nakonec. Někomu vyhovuje průběžné přepisování, protože ho uklidňuje vědomí, že už zodpovězené úlohy v záznamovém archu má a nemusí se o ně starat. Někdo je zase raději, že si přepíše všechny odpovědi až na konci, protože tím minimalizuje riziko, že by na některou otázku odpověď přepsat zapomněl.

 

Já rozhodně doporučuji přepisovat odpovědi průběžně, abyste na konci třeba nezazmatkovali anebo přeci jen neohlídali časový limit na vyplnění záznamového archu. POZOR –  cokoli, co není v archu, jakoby nebylo, protože  odevzdáváte pouze a jenom záznamový arch!

  1. Hlídám si čas.

Průběžně kontroluji, kolik času zbývá do odevzdání testu. Určitě by mi měl zbýt čas na kontrolu odpovědí.

 

  1. Nevzdávám se.

Pokud se u uzavřených otázek setkám s úkolem, s nímž si nevím rady, zůstanu v klidu a nezačnu panikařit. Místo zmatkování zkusím postupně vylučovat možnosti, které v žádném případě nepřipadají v úvahu. Ze zbývajících si pak zkusím tipnout – třeba budu mít štěstí.

  1. Pokud opravuji svoji odpověď, dobře se rozmyslím.

Pokud se u křížkovacích odpovědí spletu, pak můžu odpověď opravit zabarvením pole a zakřížkováním jiné varianty. Opravy je ale dobré pečlivě promyslet, protože jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď!

  1. Nerozptyluji se okolím.

Soustředím se pouze na řešení testu. Nevšímám si, co dělají ostatní – u zkoušek jsem sám za sebe a jde mi jen o můj vlastní výsledek.

  1. Vezmu si s sebou pro jistotu víc propisovacích tužek.

Náhoda je blbec, jak se říká. Takže je lepší se jí vyhnout a pro pocit klidu a jistoty si s sebou vzít psacích pomůcek víc.

SHRNUTÍ 
To, že jdu k příjímačkám s jasnou představou, jaká je zrovna moje odzkoušená a nejlíp fungující strategie, má dvě velké výhody.

Tou první je fakt, že díky této ozkoušené strategii bych měl opravdu využít na maximum čas, který na úlohy mám a zodpovědět tak správně co možná nejvíc z testových úloh. Tou druhou výhodou je to, že mám-li svoji strategii, tak jsem si jistější – vím co mám dělat, na co si dát pozor – a tím pádem jsem i klidnější.

Určitě je nutné si před přijímačkami vyzkoušet několik cvičných testů (v daném časovém limitu bez přestávek) a na základě výsledků z jejich řešení si sestavit svoji vlastní strategii, která mi nejvíc vyhovuje. Pravidla si klidně mohu sepsat někam na papír, abych tak měl vodítko, až budu procvičovat další testy (tím myslím mít toto vodítko při ruce doma – NE U ZKOUŠEK!)

Tipy pro strategii, které jsem zde popsala, jsou inspirací a přehledem (ale určitě ne jediným a všeobsahujícím) a možností toho, jak k řešení testů přistupovat.

Každý deváťák je „originál“, někomu vyhovuje víc to, někomu ono.

Takže je potřeba, aby si každý našel strategii, která je vhodná právě pro něj. Strategii, která zrovna jemu nejvíc sedne a vyhovuje.

A také je důležité, aby si tuhle její VHODNOST NA NĚKOLIKA CVIČNÝCH TESTECH OZKOUŠEL – případně ještě nějak upravil.

Otázka jak se vyhnout zbytečným chybám u přijímaček a nepřijít o drahocenné body je dalším tématem. Proto věřím,  že si se zájmem přečtete následující článek o tom, na co si dát pozor.

Zásadní a ve všech případech platné pravidlo číslo je pečlivě a pozorně si přečíst zadání a to, jak zní otázka, tzn. na co a jakou formou odpovědět či jak zaznamenat výsledek.

Pozornost a soustředěnost je třeba nejen při řešení úlohy samé, ale také při odpovědi na ni. Pokud zadání říká, že je třeba uvést celý postup řešení příklady (týká se matematiky), pak nestačí zapsat jen výsledek, i když ho třeba víte.

Stejně tak je třeba se soustředit na to, zda v odpovědi máte například uvést větu, která OBSAHUJE (případně NEOBSAHUJE) pravopisnou chybu.


Velmi důležité je také správně vyplnit odpovědi do zápisového archu, tzn. tak, jak je požadováno.

Vzhledem k tomu, že záznamové archy jsou skenovány a následně vyhodnocovány (u uzavřených úloh) počítačově, je opravdu zcela nutné označit odpověď na daný úkol jednoznačně a dle uvedeného vzoru, v opačném případě počítač vyhodnotí odpověď jako špatnou.

 

Úspěch u přijímaček je částečně i o rutině – pravidelným opakováním se lze naučit, jak se některým chybám vyhnout.

K tomuto bodu asi není moc co víc napsat. Opakování je matka moudrosti a trénink pomáhá se chybám vyhnout. Doporučuji každý týden udělat minimálně jeden ucelený test z ČJ a jeden za matematiky (v určeném časovém limitu) a po vyhodnocení si zaznamenat, zda jsem někde udělal onu „zbytečnou“ chybu, například z nepozornosti. A příště si u tohoto typu úloh dát větší pozor.

Předpokládám, že řadu testů už jste vyzkoušeli a máte doma různé cvičebnice, či testy stažené z internetu. Pokud jste ještě nevyužili testy ze stránek CERMAT, pak doporučuji podívat se na nabídku jejich testů například zde https://procvicprijimacky.cermat.cz/

PĚT DOBRÝCH RAD 😊

1) POZORNĚ ČTU- většina chyb totiž pramení z nepozornosti. V otázce je např. Ve které variantě NENÍ pravopisná chyba, ale já čtu Ve které variantě JE pravopisná chyba. To mne může zmást.

2)  PROČTU SI VŠECHNY NABÍZENÉ ODPOVĚDI – i když se mi zdá, že např. odpověď a) je správná, projdu si přesto raději i zbývající možnosti. Třeba zjistím, že jsem se mýlil.

3)  U OTÁZEK ANO / NE VŽDY OPRAVDU PEČLIVĚ ZVAŽUJI, ZDA S TVRZENÍM SOUHLASÍM, NEŽ OZNAČÍM SPRÁVNOU ODPOVĚĎ – pokud se spletu, pak můžu odpověď opravit zabarvením pole a zakřížkováním jiné varianty. Opravy je ale dobré PEČLIVĚ promyslet, protože jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď!

4) PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM VYŘEŠIL VŠECHNY ÚLOHY – může se stát, že při řešení nepostupuji od první úlohy k poslední, ale některé zprvu přeskakuji, pokud si s nimi nevím rady nebo chci raději dříve řešit jiné úlohy. V takovém případě se po vyřešení snadnějších úloh nezapomenu vrátit zpět a úlohy dořešit, případně v závěru znovu pozorně zkontrolovat, zda jsem omylem nějakou nevynechal.

5)  PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU ZAZNAMENAL A PŘEPSAL VŠECHNY SVÉ ODPOVĚDI.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TESTU Z MATEMATIKY

Špatně přečtené zadání úlohy.

Nesprávný základní numerický výpočet (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Zlomky nejsou v základním tvaru.

Úlohy z konstrukční geometrie nejsou obtažené propiskou (včetně kružnic).

V úlohách z konstrukční geometrie není zřejmé použití kružítka tam, kde je to třeba.

Nejsou zaškrtnuté všechny uzavřené úlohy.

Výsledek je nečitelný.

Není uveden postup u úloh, kde je to vyžadováno.

Výsledek je v zadávacím listě, ale ne ve výsledkovém archu.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TESTU S ČESKÉHO JAZYKA

Špatná interpunkce, pravopis

Slovní zásoba a tvoření slov – neznalost významu známých českých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik.

Větná skladba – základní a rozvíjející větné členy, typy souvětí.

Porozumění textu – nerozpoznání hlavní myšlenky textu.

Slohová výchova – špatné uspořádání textu podle textové návaznosti.

Doporučuji podívat se na stránky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska