«

»

VOLNÉ DNY VYHLÁŠENÉ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka základní školy na základě § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje z důvodu přerušení dodávky elektrické energie pro žáky Základní školy Fryčovice 25. 5. 2022 volný den.

Ve Fryčovicích 11. 5. 2022

Mgr. Alexandra Filarová

řed. školy