«

»

Výsledky přijímacích zkoušek a odevzdání zápisového lístku

Kdy se dozvíte výsledky přijímaček

CERMAT zpřístupní ředitelům škol hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitelé škol pak ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Teoreticky se tak může stát, že některé školy zveřejní výsledky již v průběhu pátku 28. dubna, některé ale až 2. či 3. května. Sledujte tedy bedlivě stránky školy. 

Zápisový lístek musí přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení kladných výsledků, tím potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole.

Vzor vyplnění zde: zápisový lístek_ukázka2023

Nepřijatým žákům bude rozesláno rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto je možné se odvolat a to ve lhůtě 3 pracovních dnů prostřednictvím ředitele příslušné střední školy.

Jak už jsem napsala, zápisový lístek odevzdáte na tu školu, na kterou jste přijati a kam chcete od září nastoupit. Protože se ale většina deváťáků hlásí na dvě školy, mohou nastat tyto situace:

Dostal jsem se na obě školy

To je skvělé – v tom případě se můžeš rozmyslet a vybrat si, na kterou z obou školu tě to táhne víc. 

Máš na to 10 pracovních dní od zveřejnění  seznamu přijatých uchazečů. V této lhůtě musíš zápisový lístek vyplnit a do své vybrané školy doručit (doporučuji nechat si potvrdit převzetí lístku školou anebo ho poslat doporučeně).

Dostal jsem se jen na jednu školu – a jsem s tím takhle spokojený

Taky skvělá zpráva – v tom případě také ve lhůtě 10 pracovních dní svůj zápisový lístek vyplníš a do této školy doručíš (viz předchozí bod). 

Dostal jsem se jen na jednu školu – ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Můžeš být spokojený, že ti jedna ze tvých variant vyšla a na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. 

To proto, abys měl toto místo jisté – pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že o ni nemáš zájem a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou. Proto je potřeba, abys odevzdal svůj zápisový lístek na tuto školu a ona s tebou od září počítala. Přitom ale zároveň můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. 

Zda s odvoláním nakonec uspěješ, záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.

Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš (druhou část) a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl. S odevzdáním zápisového lístku však neotálej.

Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí že od září s tebou počítají na škole první.

Nedostal jsem se ani na jednu školu – jsem na obou pod čarou

I zde platí, že můžeš podat odvolání – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív) a čekáš, zda s ním uspěješ. Pokud ano, tak máš vyhráno. Pokud ne, budeš hledat, které školy mají volno a vypíší druhé kolo přijímacího řízení. 

zdroj: Kam po devítce, newsletter č.12