«

»

Postup v případě nepřijetí na SŠ

Nejste přijati?

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí (= po doručení rozhodnutí o nepřijetí) je možné, abyste podali odvolání o rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

Pokud chcete, tak odvolání můžete podat hned v momentě, kdy zjistíte, že nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů. Není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Co by mělo odvolání obsahovat?

  • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)
  • Datum
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu – odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru)
  • Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné)
  • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
  • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
  • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
  • Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce

Vzor odvolání zde:

https://drive.google.com/file/d/1cBzvBUpW9ozIRnhztAWpHBeK7l9sO9JI/view

 

Jako druhou věc pak asi budete chtít mít záložní plán a vybrat si školu, kde ještě volná místa jsou – a na tuto školu (případně více škol) si podat přihlášku do druhého kola.


Přihlášky do druhého kola

Do druhého kola můžete podat libovolný počet přihlášek na tolik škol, kolik budete chtít (v prvním kole to šlo pouze na školy dvě). – vystaví škola

Na rozdíl od kola prvního nemají přijímací zkoušky ve 2. kole žádnou jednotnou formu. Tedy nečekejte již žádné testy do Cermatu, i když se může stát, že po vás škola bude chtít doložit jejich výsledek.

Obvykle školy přijímají uchazeče na základě prospěchu (vysvědčení) ze základní školy, někdy mají svoji vlastní = školní přijímací zkoušku, někdy berou v potaz výsledky z přijímaček. A někdy se jedná o kombinaci všech těchto parametrů. Obecně platí, že každá škola si určuje kritéria zkoušek a přijetí sama – zveřejňuje je na svém webu, ale nejjistější, a také nejrychlejší bývá, když si na danou školu zatelefonujete a zeptáte se.

Seznam škol, které pořádají 2. kolo přijímaček – POZOR! Seznamy jsou průběžně aktualizovány, tedy doporučuji dívat se pravidelně a opakovaně.

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/informace_volna_mista.html

Můžete také pochopitelně sami sledovat webové stránky škol, o kterých byste pro druhé kolo uvažovali, případně se na těchto školách e-mailem či telefonicky poptat.