«

»

Praktikum z neživé přírody – horniny a nerosty

V pondělí 6. května proběhlo, pod vedením Ing. Havelky, pro žáky deváté a páté třídy praktikum z neživé přírody, které trvalo pro každou třídu dvě hodiny. Za tu dobu jim bylo předloženo kolem 200 kg hornin a nerostů, které si mohli nejenom prohlédnout očima, ale také vzít do ruky. Praktikum bylo vynikající k utvrzení dosavadních znalostí z přírodovědných předmětů včetně historie, získání nových informací, k vytvoření souvislostí napříč přírodovědnými obory a rozhodně bylo i „na co koukat.“ O tom se můžete přesvědčit ve fotogalerii z daného dne: https://photos.app.goo.gl/qu4auRpYZWcvTbiE7

IMG_0088 IMG_0109