«

»

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 11. 6. 2024 proběhlo v naší škole slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Přivítali jsme nejen naše rodiče a prarodiče, ale i pana starostu, který dětem přinesl na památku krásnou knihu Poznávací atlas regionu. Před tímto slavnostním aktem musely děti nejdříve splnit úkoly, týkající se čtenářské gramotnosti. Ty pro nás připravili žáci 9. ročníku. Všem se akce moc líbila.

 

Pasování