Informace pro strávníky

Navýšení ceny obědů!!!

Dobrý den,

z důvodu zdražování ceny za potravinu jsme od 1. dubna 2019 navýšili platbu za stravování o 3 Kč. 

 

Tímto žádáme rodiče, aby si upravili své platby přes bankovní účet dle kategorie, ve které jsou žáci zařazeni:

7 – 10 let      22 x 26,- = 572,-

11 – 14 let    22 x 28,- = 616,-

15 a více       22 x 31,- = 682,-

Cena obědů pro cizí strávníky bude od 1. dubna 2019 navýšena na 69 Kč.

 

Výuka v Dolní oblasti Vítkovic

Ve středu 20.3. navštívili žáci 6. a 7. třídy Dolní oblast Vítkovic a výukové programy v nových učebnách Světa techniky. Dívky měly zvolený program Řemeslné dovednosti. Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní. Umět s ním pracovat  se všem na vesnici hodí. Děvčata  si  vyrobila své vlastní dřevěné krmítko pro ptáky. Hrdě si je  odnesla s sebou domů a  mohou  si ozdobit svou zahrádku!

2 SV 1 ST 3 Sv 7 SV 8 SV

Chlapci měli program nazvaný   Šifrování aneb tajemství listovních zpráv.  Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné   prolomit. Žáci   se    seznámili  s historií utajování zpráv a s různými druhy šifer založených na matematických dovednostech. Zábavnou formou se naučili kódovat i prolomit tajemství  šifer.  Na závěr zajímavého programu se zamysleli nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu   historického  i současného.

Po končení výukových lekcí jsme měli možnost prohlédnout si expozice. Děti nejvíce zaujala  expozice Tělo a technika, která jim přiblížila, jak moderní technologie usnadňují život lidem s handicapem. Většina jich také navštívila kinosál a shlédla film  v 3D o Oceánech.

6 SV

Všichni jsme si naučné i zábavné dopoledne užili!

4 SV SV 5

 Mgr. Eva Gargašová,  Mgr. Radim Kozel,  Mgr. Martina Holíková

Únor v ŠD

Studenti z projektu Edison, kteří navštívili naší školu, strávili jedno odpoledne ve školní družině. Žáci jim nachystali drobné pohoštění a dárečky. Pro studenty si  připravili tanečky i jazykolamy. Byla legrace. Odpoledne si všichni moc užili a studenti jim na oplátku podepsali záložky. Rovněž proběhla přednáška „Od pólu k pólu“, která byla velice zajímavá a poučná. Jelikož jsme tento měsíc strávili v Japonsku, někteří žáci ochutnali sushi a užili si i čajový obřad.

IMG_1832

Recitační soutěže

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Tak jako každý rok i letos se konala 14. 2. u nás ve škole recitační soutěž. Nejprve se žáci utkali ve třídních kolech a nejlepší pak byli vybráni do kola školního.

Školního kola se zúčastnilo 30 žáků 1. stupně. V 0. kategorii vyhráli a do obvodního kola postupují: 2 žáci z 1. třídy. V 1. kategorii vyhrály dvě žákyně: z 2 a 3. třídy. Ve 2. kategorii postoupily dvě žákyně z 5. třídy.

Gratulujeme.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – OBVODNÍ KOLO

Dne 26. 2. se naší žáci z prvního stupně zúčastnili obvodního kola v recitační soutěži v ZŠ Brušperk. Naši školu reprezentovalo 6 žáků. Do okresního kola postoupila v 1. kategorii:  žákyně 2. třídy z naší školy.

Moc gratulujeme.

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

20.2. 2019 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Z důvodu jarních prázdnin byl pro okres Frýdek-Místek stanoven termín 25.2.2019. Do každé kategorie může být vyslán pouze jeden žák. Naše škola poslala dva žáky. Do kategorie A (šestá třída) a kategorie B (sedmí třída).  Náš reprezentant v kategorii B  se umístil na krásném desátém místě. Gratulujeme a oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Karneval – fotky

foto zde

Na plachetnici od pólu k pólu

Ve středu 15. 2 . 2019 se  do fryčovických školních lavic „vrátil“ Mgr. Michal Kalman, Ph.D., aby našim žákům povykládal o své velké vášni – plachetnicích.

1

Jeho přednášek se účastnili všichni žáci druhého stupně a odpoledne také žáci družiny. Poutavou formou jim pan Kalman vyprávěl o životě na plachetnici při svých, mnohdy poměrně dlouhých, cestách. Popisoval jim navštívená místa z pohledu, o kterých se nikde nedočtete.

Kromě plachetnic se jeho život točí také kolem vědy a výzkumu. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a v různých českých a mezinárodních vědeckých společností.

http://www.naplachetnici.cz/mgr-michal-kalman-phd/

https://ftk.upol.cz/nc/kontakty/vizitka/empid/20004471/

foto zde

Piškvorky 2019

Ve čtvrtek 14.2. se pětičlenné družstvo sestavené z osmáků a deváťáků naší školy zúčastnilo soutěže v piškvorkách na gymnáziu v Příboře. Soutěžilo 12 týmů z různých základních škol a víceletých gymnázií. Naši borci se po napínavém boji umístili na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme.

foto zde

Projektový den „ Kdo přežije“

22.1.2019 jsme realizovali ve škole projektový den „ Kdo přežije“.

Žáci plnili na dvanácti stanovištích úkoly související se záchranou života, protichemickou, požární ochranou a vyzkoušeli si různé způsoby chování, jak přežít při mimořádných událostech.

Například na stanovišti PČR si děti vyzkoušely manipulaci s obuškem, oblékly si neprůstřelnou vestu a potěžkaly si střelné zbraně. Jinde se žáci učili sbalit evakuační zavazadlo, u hasičů se děti dověděly o hořlavých látkách a jak se chovat při požáru. Velký respekt budilo stanoviště s nácvikem kardiopulmonární resuscitace, kde děti simulovaly postup záchrany lidského života.

Projektový den se náramně vydařil a doufáme, že si děti odnesly maximum dovedností do života.

foto zde

Fiktivní výběrové řízení

V únoru, 11. 2.,  se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili v rámci předmětu občanská výchova fiktivního výběrového řízení, ostatní žáci byli tichými pozorovateli.

V tomto předmětu jsme se cca 3 měsíce věnovali volbě povolání, výběrovému řízení, vstupu do zaměstnání.

K fiktivnímu výběrovému řízení byla vypsána volná místa na post:

školník

vedoucí školní jídelny

učitel / učitelka základní školy (předmět dle jejich výběru)

asistent pedagoga

školní psycholog

Všichni žáci vypracovali svůj životopis, který si mohli částečně domyslet, napsali také motivační dopis. Do poslední chvíle nevěděli, kdo z nich bude vybrán do užšího kola, tzn. k pohovoru před výběrovou komisi skládající se z ředitelky školy, zástupce školy a dvou učitelek. Téměř všichni žáci vzali tuto aktivitu vážně, do školy přišli také patřičně oděni.

Myslím si, že tato aktivita byla velmi zdařilá. Přestože žáci bojovali s trémou, podávali dobré výsledky. Při zhodnocení sami uváděli, že byli rádi za možnost vyzkoušet si „nanečisto,“ jak takový pohovor probíhá.

Starší příspěvky «