KARNEVAL

Dne 9. března v pátek odpoledne proběhl v kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích tradiční karneval. Letos žáci i učitelé měli unikátní příležitost přijít v kostýmu zvířete, a tak se skutečně sešly “zvířata všeho druhu“.  Téměř nikdo nezklamal a všichni přišli v nejrozmanitějších a nejoriginálnějších kostýmech, sál se na páteční odpoledne proměnil ve snad tu nejpřátelštější zoologickou zahradu.

Pro děti byly připraveny zábavné soutěže, hádání písniček z pohádek a filmů, malování na obličej se zvířecí tématikou, kolo štěstí s krásnými cenami, tombola a na závěr taky všemi velmi oblíbená aktivita – prodloužená diskotéka.

Karneval si všichni užívali, každý oplýval dobrou náladu a bavil se. Byla to jedna z nejlepších akcí, které škola kdy uspořádala, jen je škoda, že samotná akce tak rychle uběhla.

Jitka Strakošová, 9. tř.

Fotogalerie Edison

foto zde

 

PhDr. Jan Svoboda opět v naší škole!!!

Zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na besedu s naším předním uznávaným psychologem

PhDr. Janem Svobodou,

tentokrát na téma: Jak vychovat dítě pro současnost.

Datum konání: 27. 3. 2018 od 16,30 hod.

pozvánka zde pozvánka

Edison podruhé aneb zahraniční studenti na škole

 

   Přelom února a března byl na naší škole mezinárodním týdnem. V rámci projektu Edison jsme přivítali pět mladých studentek z různých koutů naší planety, od Indonésie,  Brazílie až po Rusko, Ukrajinu a Gruzii. I když to byl nejchladnější týden v roce, ve škole panovala výborná atmosféra, vřelé a přátelské vztahy s cizinci to neochladilo.  Syarova, Isabela,  Linara,  Natalya a Tamar  se  staly nejoblíbenějšími osobami naší školy. Svým poutavým vyprávěním a zajímavými prezentacemi navštěvovaly vyučování žáků 1. a 2. stupně.  Představovaly nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti, tance, tradice a způsob života. Do naší školy tak přinesly kus svého světa a své kultury, vytvořily jedinečnou atmosféru a  žákům umožnily neopakovatelné zážitky. Každý den byl navíc obohacený různými  workshopy, při kterých si nadšené děti  mohly společně uvařit a ochutnat tradiční pokrmy nebo  společně zatancovat salsu, napsat si své jméno v gruzínské abecedě či azbuce. Děti se do hodin těšily a o workshopy byl velký zájem. Veškerá komunikace a aktivity proběhly v anglickém jazyce. Žáci ze starších ročníků byli zdatnými tlumočníky pro mladší kamarády. Určitě je hřál pocit, když k nim mladší žáci vzhlíželi s obdivem. Jiní si zase poprvé v praxi vyzkoušeli, jak skvělý je pocit, když se člověk domluví s cizinkou. Aniž by si to uvědomovali, angličtinu si procvičovali o přestávkách, na obědě, při sportovních aktivitách.   V úterý jsme  s panem starostou Volným uspořádali výlet do obory s jelenci, která byla pro naše hosty nezapomenutelným zážitkem. Studentky si prohlídku obory velice užily.

   V pátek dopoledne proběhla v divadle školy rozlučková akce nazvaná „Mezinárodní trh“. Všichni žáci si mohli během dopoledne naposledy připomenout zajímavé informace z daných zemí, podívat se na předměty pro ně typické, prohlédnout si místní měnu, ověřit si svou zručnost při manipulaci s tradičním  indonéským hudebním nástrojem nebo si nechat napsat jméno se vzkazem v různých jazycích. Týdenní program Edison jsme ukončili akcí pro veřejnost, kterou pomáhali uspořádat naši žáci z projektu Světová škola. Stali se pomocníky zahraničních studentů. Rodičům, hostům a hostitelským rodinám společně prezentovali tradiční zvyklosti. Každá zahraniční studentka si připravila malou aktivitu. Isabela učila tancovat brazilský tanec,  Tamar se snažila naučit gruzínsky počítat, Linara zazpívala známou ruskou píseň Kaťuša, Syarova předvedla indonéský popěvek s doprovodem  a  Natalya krásně zazpívala ukrajinskou   národní píseň. Společné odpoledne bylo ukončeno závěrečným rozloučením  a předáním dárků studentkám.   Velké poděkování patří hostitelským rodinám – rodině Žižkové, Bezručové, Laníkové, Savenko. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat zahraniční studentky ještě lépe. Moc jim děkujeme za to, že i díky nim mohl tento projekt na naší škole proběhnout. Věříme, že pobyt stážistek  jim přinesl nezapomenutelné zážitky a že díky svojí účasti  s nimi strávili příjemný týden.

    Celkově lze projekt Edison hodnotit  kladně. Byl to týden velkých zážitků a emocí. Někteří žáci si uvědomili, že angličtina je opravdu důležitým  jazykem, bez kterého se neobejdeme. Jiní pochopili, že dobrá kamarádka může být  z Gruzie, Ruska   nebo  i muslimka. Nezáleží odkud jsme, ale jak se budeme k sobě chovat  a tolerovat se.  Je jen na každém z nás, kolik z toho zůstane v našich  vzpomínkách a srdcích. Děkujeme Linaře, Isabele, Tamar, Syarave a Natalyi za krásný  společný týden !

                                                                                                                  Mgr. Martina Holíková

foto zde

beseda – školní zralost

Zveme všechny rodiče dětí mateřské školy či širokou veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá, na besedu:

Školní zralost a připravenost pro školu.

Beseda se uskuteční v úterý 13. 3. od 16,30 hod. v budově školy.

pozvánka zde: školní zralost

KARNEVAL 2018

Karneval

Recitační soutěž – 2. stupeň

Ve středu 7. února se konalo u nás ve škole školní kolo recitační soutěže. Žáci se nejprve zapojili do třídních kol a poté ti nejlepší soutěžili v kole školním. Do obvodního kola postoupily:

Klára Šturcová (6. třída), Veronika Wlaková (7. třída), Sabina Vlková (7. třída), Zuzana Daňová (8. třída), Romana Prčíková (9. třída), Aneta Pecková (9. třída)

Okrskové kolo, které se konalo na základní škole ve Frýdku-Místku dne 20. 1. 2018, proběhlo v rozdělení na dvě kategorie: první kategorie – 6. + 7. třída, druhá kategorie – 8. + 9. třída. Obě kategorie byly rozděleny do dvou tříd v počtu asi 20 žáků, kde rozhodovala o postupu žáků odborná komise.

Z naší školy se bohužel žádná z dívek nedostala do dalšího kola, což nás sice mrzí, ale konkurence byla nejspíš lepší. My si ovšem myslíme, že se holky snažily! 🙂

autorka: Veronika Wlaková – 7. třída

20180220_153940

Hodiny matematiky

Hodiny matematiky se snažíme dělat zábavné a zkoušíme nové postupy. Mimo úlohy vycházející z matematiky profesora Hejného jsme hráli v matematice hru ABAKU.

Historie této hry začíná v roce 1979. Hra Abaku získala i různá ocenění, např.:

  • Společnost Comenius udělila hlavní cenu hře Abaku v soutěži Českých 100 Nejlepších v kategorii Matematika.
  • Společnost JČMF ČR, Mensa ČR a Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK Praha hru Abaku doporučují jako vynikající pomůcku pro výuku matematiky.

Hra Abaku žáky motivuje k přemýšlení, žáci hledají různá řešení, musí ověřovat příklady a vymýšlet různé kombinace.

IMG_20180226_100447 IMG_20180226_100515

M. Benedikovičová, E. Gargašová

 

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Kdy?          5. dubna 2018 v době od 13 do 18 hodin

Kde?          Základní škola Fryčovice

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

pozvánka zde pozvánka zápis 2018-2019

Můžete si donést také již předvyplněný zápisní lístek do 1.třídy, formulář zde zápisní lístek

Základní informace:

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky:

            Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

            Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Organizace zápisu

  • Základní škola příjme do první třídy 30 dětí.
  • Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální (zákonný zástupce dítěte na místě písemně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky) a motivační. (Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Pedagog formou hry, rozhovoru a jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností.)

 

Mezinárodní trh – 2. 3.

Zveme všechny rodiče na Mezinárodní trh, který se uskuteční 2. března od 15:00 do 17:00 (divadélko). Překlad do českého jazyka je zajištěn.

Mezinárodní_trh

Starší příspěvky «