Vzdělávací dny

 

Pozvánka na BEZPLATNÝ 4 denní projekt Vzdělávací dny pro děti ZŠ Fryčovice , od 3.8.- 6.8.2020

Dobrý den, milí rodiče a milé děti,
přijměte pozvání k účasti v nově vznikajícím prázdninovém projektu Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřeném na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků všech stupňů škol. Tato aktivita vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt má podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2020.
 

 Vzdělávací dny, které organizuje Asociace školních sportovních klubů, reagují na situaci po karanténě a jejich cílem je prostřednictvím školních pedagogů  a asistentů pedagoga zrealizovat ve 4 dnech 8 hodinový program pro děti. Naše cílová skupina jsou děti nyní ukončené 3.-5. třídy, protože vzdělávací část bude odpovídat 1. stupni ZŠ podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Program se řídí následujícími pokyny:

Denní program je rozdělen na 2  čtyřhodinové části: vzdělávací část a část volnočasových aktivit.

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

Vzdělávání  probíhá „badatelsky“ s využitím mezipředmětových vztahů a přesahů včetně použití pracovních listů. Využijeme návštěvy jiných subjektů (muzea, technoparky, ZOO, planetárium aj.), pro plnění společensko- vlastivědného bloku. Vstupné a doprava budou hrazeny v rámci projektu.

Také se zaměříme na jazykové  dovednosti a komunikaci a to i zábavnou formou v anglickém jazyce. A trochu se podíváme na matematiku v matematicko- informačním bloku, opět prostřednictvím pracovních listů.

ODPOLEDNÍ ČÁST VĚNOVANÁ VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM

Odpolední program je zaměřen především na sportovní a další zájmové aktivity dle možností, např. výtvarné, dílenské a jiné tvořivé činnosti, rozvoj sportovní zdatnosti, pohybové a míčové hry, taneční aktivity, překážkové dráhy, turistika podle počasí, dále bazén a jiná sportoviště), kdy náklady opět budou hrazeny v rámci projektu (vstupné, doprava).

Projekt zajišťuje dítěti také úhradu stravného 100.-/den, v našem případě bychom co nejvíce využili stravování ve školní jídelně a předpokládáme, že nám zbude i na zakoupení malé odpolední svačinky.

Vzdělávací dny budou na naší škole ZŠ Fryčovice probíhat od pondělí 3.8. do čtvrtku 6.8.2020 včetně, od 8-16 h.

Dřívější sraz před školou v případě odjezdu ven není vyloučen, všechny propozice programu obdrží rodiče přihlášených dětí včas.

Pokud Vás naše nabídka vážně zaujala, napište, prosím, na mailovou adresu

bednarova.pavla@zsfrycovice.cz

já Vám zpět pošlu závaznou přihlášku.

Skupina dětí je omezena do 15 účastníků.

O Vaše děti se s radostí bude starat paní asistentka pedagoga Jana Sedláková a paní učitelka Pavla Bednářová.

Těšíme se na spolupráci.

Přejeme Vám krásné a pohodově strávené prázdniny.

Jana Sedláková a Pavla Bednářová

Rozlučkové video 9. třídy

odkaz zde

Naše nová školní přírodní zahrada

Od loňského roku postupně probíhala výstavba přírodní zahrady v areálu školy. Její realizace byla uskutečněna díky dotaci Státního fondu životního prostředí, o kterou,na popud školy, zažádala obec. Prvotní úpravy prováděla firma Zahrady Janáček a Hrubý. Jakmile přišel čas osazování, měli žáci jedinečnou možnost se na nově vznikající školní zahradě přímo podílet. A aby i samotní učitelé v ní zanechali svou stopu, v období tzv. „koronavirové pandemie“ jsme se dvakrát ve školní zahradě sešli, zbavili ji plevelů a na záhonky na jaře zasadili např. brambory, rebarboru, hrášek aj. takže až se nám v září vrátí žáci do lavic, budou si moci v pracovních činnostech úrodu sklidit, dále v ní mohou žáci v průběhu školní roku spolu s učiteli bádat, pozorovat rostliny a živočichy, kreslit ji a nebo třeba jen relaxovat.

IMG_0492

IMG_3808

Podrobná fotodokumentace celé realizace

Odkaz na firmu:

https://www.zahradyjanacek.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12773214

Volejbalový kemp – 2020

Volejbalový kemp – plakát

Volejbalový kemp – přihláška

Příměstské tábory

Vážení rodiče,

stále ještě zůstávají volná místa na některé termíny příměstských táborů. Úplně obsazený je  tábor v pořadí třetí (Sportovní 20. 7. – 24. 7.).

Hasičský tábor není určen pouze pro hasiče a mohou se na něj hlásit děti již od první třídy. V průběhu tábora budou pořádány výlety, naplánováno je batikování, výroba mýdel, práce se dřevem.

Těšíme se na Vás,

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

 

Příměstské tábory v Základní škole Fryčovice

 • 7. 7. – 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 – Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. – 4. tř.
 • 13. 7. – 17. 7. 2020 – Sportovní a kreativní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. – 6. tř.
 • 20. 7. – 24. 7. 2020 – Sportovní (J. Šefl, H. Šeflová) doporučeno do 9 tř.
 • 27. 7. – 31. 7. 2020 – Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 1. – 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidované na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí – bydlí zde nebo pracují, nebo jejich děti navštěvují místní školu Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

 

Co vše rodiče dokládají:

 • Přihláška (děti se mohou přihlásit jednou přihláškou na více táborů) – zasílejte do 15. 6. (maximální počet dětí ve skupině je 15) na adresu ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 nebo do datové schránky n6ktrjp; odevzdat můžete i osobně v kanceláři školy nebo vhodit do schránky u vchodu. Předběžnou přihlášku můžete zaslat i emailem na adresu alexandra.filarova@seznam.cz. (Přihlášku najdete v uvedeném odkazu pod textem.)
 • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) – od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
 • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
 • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
 • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
 • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně, musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Bližší informace, přihlášky, dokumenty –

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/

 

Příměstské tábory – Fryčovice

 

Vážení rodiče,

nabízíme možnost přihlásit Vaše dítě na příměstské tábory do Fryčovic. Úplně obsazený je již tábor v pořadí třetí (Sportovní 20. 7. – 24. 7.). Poslední volná místa jsou na všech ostatních.

Hasičský tábor není určen pouze pro hasiče. Mohou se na něj hlásit děti již od první třídy. V průběhu tábora budou pořádány výlety, naplánováno je batikování, výroba mýdel, práce se dřevem.

Těšíme se na Vás,

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Příměstské tábory v Základní škole Fryčovice

 • 7. – 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 – Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. – 4. tř.
 • 7. – 17. 7. 2020 – Sportovní a kreativní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. – 6. tř.
 • 7. – 24. 7. 2020 – Sportovní (J. Šefl, H. Šeflová) doporučeno do 9 tř.
 • 7. – 31. 7. 2020 – Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 1. – 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidované na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí – bydlí zde nebo pracují, nebo jejich děti navštěvují místní školu Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

 

Co vše rodiče dokládají:

 • Přihláška (děti se mohou přihlásit jednou přihláškou na více táborů) – zasílejte do 15. 6. (maximální počet dětí ve skupině je 15) na adresu ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 nebo do datové schránky n6ktrjp; odevzdat můžete i osobně v kanceláři školy nebo vhodit do schránky u vchodu. Předběžnou přihlášku můžete zaslat i emailem na adresu alexandra.filarova@seznam.cz. (Přihlášku najdete v uvedeném odkazu pod textem.)
 • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) – od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
 • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
 • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
 • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
 • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně, musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Bližší informace, přihlášky, dokumenty –

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/

na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně, musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

 

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/

Příměstské tábory Staříč

Vážení rodiče, byli jsme požádáni, abychom prostřednictvím našich webových stránek zveřejnili tuto nabídku příměstských táborů ve Staříči

Skopalová_2_Beru_letak_rodic_tábor (1) (1)

Skopalová_1_Beru_letak_rodic_tábor (1) (1)

O pohár čeladenské ovečky 2020

ZŠ Čeladná vyhlásila z kraje roku 2020 již VII. ročník výtvarné soutěže s názvem „O pohár čeladenské ovečky“. Poslali jsme tři soutěžní práce našich žáků II.stupně do kategorie 6.-9. třída. Jejich práce se sice mezi vítěznými neobjevily, ale věřím, že pohled na jejich výtvory stojí rozhodně za zhlédnutí.

Eriku Kuběna, 8.třída

IMG_2591

Nikola Durajová, 6.A

IMG_2595

Ondřej Bílek, 6.B

IMG_2594

Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Foltová Renáta

Voda a klimatická změna 2020

Ke Světovému dne vody (22.březen) 2020 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství výtvarnou soutěž „Voda a klimatická změna“. Naši žáci soutěžili v druhé kategorii, která je určená žákům II. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Zadání této kategorie bylo vytvoření modelu s danou tématikou. Dva kluci osmé třídy – Filip Gróf a Marek Svoboda se ihned vrhli na stavbu modelu, na který měli poměrně málo času. Téma jejich modelu bylo „Degradace korálových útesů v důsledku oteplování a znečišťování moří.“ I když jsme se neobjevili na vítězných příčkách, přesto si myslím, že jejich práce je velmi dobrá a hlavně kluci zachytili tragickou situaci, která je bohužel aktuálním problémem naší planety. Jejich model si můžete podrobněji prohlédnout v galerií fotek.

IMG_2946

Fotogalerie 

Výstava prací proběhne:

https://www.nzm.cz/akce/vystava-voda-a-klimaticka-zmena

Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Foltová Renáta

 

Volné dny vyhlášené ředitelkou školy

 

VOLNÉ DNY VYHLÁŠENÉ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka základní školy na základě § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje pro žáky Základní školy Fryčovice 25., 26., 29. a 30. 6. volné dny. V případě zájmu bude v tyto dny pro žáky prvního stupně zajištěno zájmové vzdělávání, které bude probíhat v době od 7.00 hod. do  16.00 hod.

 

Ve Fryčovicích 8. 6. 2020                                                Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy

Starší příspěvky «