GDPR

Povinně zveřejňované informace

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS n6ktrjp, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: skola@zsfrycovice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Základní škola Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Základní škola Fryčovice, Fryčovice 628. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům, – na opravu osobních údajů, – na výmaz osobních údajů, – na omezení zpracování osobních údajů, – vznést námitku proti zpracování osobních údajů, – na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

Konzultace

29.5. 2018 se koná pohovorové odpoledne. Můžete si rezervovat čas u jednotlivých vyučujících

rezervace zde

Exkurze na Hukvaldy očima žáků 3. ročníku

Ve středu 16. 5. jsem přišel do školy a čekal jsem na ostatní. Byl jsem hodně natěšený. Vzal jsem si i fotoaparát. A konečně jsme vyrazili na autobusovou zastávku. Autobus hned přijel a už jsme jeli na Hukvaldy. Vystoupili jsme a šli jsme hned do obory. Nafotil jsem si daňky.  Šli jsme dál a došli jsme až na hrad. Měli jsme prohlídku a já se bohužel bojím výšek, tak jsem si hradby hradu neužil. Pak jsme šli do domu Leoše Janáčka. Bylo to hezky zachovalé. Měl tam i harmonium. Mohli jsme jít do obchodu. Koupil jsem si nanuk a pití. Přijel pro nás autobus a zavezl nás domů. Děkuji všem, ale nejvíc děkuji obecnímu úřadu, nebo kdyby nevypli elektřinu, tak nejedeme nikam a místo toho bychom se učili. A ještě jednou děkuji.

16. 5. nešla ve Fryčovicích na chvíli elektřina. Proto jsme jeli do Hukvald. Byli jsme v oboře časně ráno a viděli jsme daňky. Dále jsme pokračovali asi po 28 minutách (přibližně). Došli jsme k lišce Bystroušce. Pokračovali jsme na hrad. Když jsme odešli z hradu, šli jsme do domu Leoše Janáčka. Ještě k té cestě autobusem. Jeli jsme okolo hukvaldské školy. Měli jsme několik zastávek, ale dorazili jsme v pohodě. A zase zpět k Janáčkovu domu. Bylo to tam hezké a pán nám řekl o Janáčkovi i jeho domě trochu víc, než jsme věděli. Ale věděli jsme, aspoň podle mne, to, co nám pán řekl. Potom, když jsme si všechno poslechli a prohlédli, šli jsme si něco nakoupit. Já s paní učitelkou a spolužáky. Někdo si šel s paní asistentkou koupit cínové vojáčky (rytíře). Ale víc dětí si šlo koupit různé jídlo (sladkosti) a nápoje. Pak jsme šli na autobusovou zastávku. Když autobus přijel, tak jsme všichni nastoupili. Cestou zpátky svítilo slunce. Tento výlet jsem si užil. Děkuji paní učitelce za krásný výlet.

Tentokrát jsme jeli do Hukvald. Jeli jsme autobusem jako vždycky. Fotili jsme se a dokonce jsme viděli i daňky. Byli jsme na hradě, kde byl krásný výhled. Byli jsme v hladomorně, ale pak jsme zjistili, že to hladomorny nejsou. Byly to sklepy, kde byla uschovávána potrava. Zjistili jsme, že tam byly i kanceláře. Viděl jsem i studnu. Byli jsme v domě Leoše Janáčka, kde byl pán, který nám všechno o Leoši Janáčkovi povyprávěl. Bylo tam i dokonce staré harmonium. A koupil jsem si cínového vojáčka.

Školní exkurze byla velmi dobrá. Navzdory velkému kopci byl výhled z hradu opravdu velký. Z hradu jsem viděl daňka. V hradu to bylo pozoruhodné. V úschovárně na jídlo bylo vlhko. A o kousek dál byly temná místnost. Všichni si mysleli, že lednice je hladomorna a že vedle byly mříže, na to přišel (hlavně že jsou zamčené) Honza. Až když nám paní učitelka přečetla jeden spis, jsme věděli, že hladomorna je lednice, že otvor uprostřed zřícenin je nádrž pro užitkovou vodu, když do ní naprší. Z hradeb byl krásný rozhled. Pak jsme šli do domu Leoše Janáčka. Pan průvodce nám ukázal harmonium. Byly tam i jiné věci. Bylo to hezké. Pak jsme šli nakupovat. Děti si mohly vybrat, jestli půjdou kupovat bronzové panáčky nebo jídlo. Většina dětí si vybrala jídlo. Jen čtyři včetně mne si vybrali panáčky. Pak jsme šli na autobusovou zastávku. Vrátili jsme se ke škole, ale někteří se odpojili cestou.

Jeli jsme autobusem se školou na Hukvaldy. Líbilo se mi, jak jsme byli na hradě. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí – lišku Bystroušku, daňky a tak dále. Jak jsme šli z hradu, byli jsme u Leoše Janáčka. Byl tam jeden pán, který nám vyprávěl o Leoši Janáčkovi. Ukazoval nám kuchyň, ložnici, obývák a jeho postel. Od Leoše Janáčka jsme šli do obchodu. Koupil jsem si tam nanuk, vojáčka, čtyři žvýkačky a stříkačku do pusy. A nakonec pro nás přijel autobus a jeli jsme zpátky do Fryčovic.

Nejvíce se mi líbil hrad, obora a dům Leoše Janáčka. V oboře se mi líbila liška Bystrouška. A zvířata daňci, hladomorny v hradě a sklep na jídlo. Ještě se mi líbil kostel. Potom se mi líbilo, jak jsem vyšel na vrchol hradu a taky příroda. Viděl jsem hradby. Pak jsme šli do Janáčkova domu, kde byla kuchyň, obývák a místnost, kde měl noty a pracoviště. Potom jsme šli do obchodu, kde jsme nakupovali. Byly tam dva obchody – jeden s panáčky a druhý s jídlem, pitím, a tak jsem si nakoupil. Potom jsme jeli na zastávku u, Konečných. Někteří šli domů, někteří ke škole, někteří do družiny a jiní čekali na doprovod. Byl to dobrý výlet, zatím to byl nejlepší výlet.

Líbilo se mi, jak jsem koupila voňavou, krásnou svíčku pro maminku. Byl krásný i Leoš Janáček. Byl to zábavný a hezký výlet na celém světě.

Líbilo se mi, jak jsme viděli daňky. Mohli jsme vidět i muflony, ale nepoštěstilo se nám. Byli jsme na hradě, v domě Leoše Janáčka a v obchodě. Povídal jsem si s kamarády a neučili jsme se. Hodně jsem si to užil! A pobavil se!

Ráno jsme šli k zastávce a potom jsme jeli autobusem. Přijeli jsme na Hukvaldy. Šli jsme se podívat na lišku Bystroušku. Moc se mi líbila. A pak jsme šli na hrad. Tam se mi líbil drak a pavouk. Když jsme se vraceli, zastavili jsme se u Památníku Leoše Janáčka. Líbily se mi i ty noty, které tam byly. Moc se mi líbil výlet na Hukvaldy. Děkuji škole i naší paní učitelce za krásný výlet.

 

Konzultace

Dne  29.5. od 15:00 do 17:30 hod. se koná pohovorové odpoledne. Možnost rezervace bude spuštěna 24.5. dopoledne.

Přírodopis jinak aneb s odborníkem v terénu

V pátek 11.5.2018  k nám zavítal pan Mgr. Evžen Tošenovskéhý, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí v Centru popularizace vědy Přírodovědecké fakulty, dále působí v České společnosti ornitologické a v České společnosti pro ochranu netopýrů.

Pro žáky sedmé třídy byl přípraven dvouhodinový terénní výukový program. Hlavním tématem byli ptáci, ale žáci se dozvěděli i řadu informací z dalších oblastí zoologie. Hned v úvodu nám jako zdroj informací posloužil nalezený uhynulý krtek. Dále jsme pokračovali v natažení speciální sítě pro odchyt ptáků a lákali jsme je pomocí ptačích hlasů z přehrávače. Než se nám do sítě zachytil první jedinec, dostali žáci „ptačí plyšáky“, kteří vydávali typické hlasové projevy daných druhů  a žáci je měli poznat. Následoval vždy krátký komentář o ekologii a etologii jednotlivých ptáků. Zabruslili jsme také do oblasti ochrany a významu ptáků. Přestože výuka byla uskutečněna v pozdějších dopoledních hodinách, podařilo se nám chytit 2 ptačí  zástupce a žáci tak měli jedinečnou možnost si je zblízka prohlédnout a ještě se o nich dozvědět mnoho informací. Nechali jsme si přivézt také několik rozložených ptačích budek, které kluci hned další týden v Technickém semináři sestavili.

IMG_5055§

Tímto děkujeme panu Tošenovskému za čas, který s námi strávil a hlavně za odborné znalosti i zájmové informace, kterými naše žáky obohatil. Budeme se těšit na jeho další výukovou přednášku v příštím školním roce.

foto zde

 

Odkazy:

https://www.prf.upol.cz/katedry-a-zarizeni/popularizacni-centrum/

http://www.birdlife.cz/

http://www.ceson.org/kontakty.php

http://www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly/

 

Exkurze do ZOO Ostrava

Ve středu 16. 5. 2018, kdy ve Fryčovicích byla odstávka elektrické energie, vyjeli žáci 1. a 2. tř. autobusem do ZOO v Ostravě.

První zastávka byla u plameňáků, kde se cesty tříd rozdělily. Pokračovali jsme dále k hospodářským zvířatům, viděli krásné pávy, ve vodě plavat hrochy, venku se procházet slony, žirafy, zebry a spoustu dalších zvířat.

U žiraf měli žáci 1. tř. výukovou lekci o afrických zvířatech. Dozvěděli se spoustu zajímavostí z jejich života, žáci si mohli potěžkat obratel žirafy, podívat se na zobák a lebku ptáka marabu, mohli prozkoumat rozdíly mezi parohy a rohy. Za tento program děkujeme.

Pro žáky 2.tř. byl připraven výukový program o slonech.

Samozřejmě nesměly chybět zastávky u bufetu, suvenýrů a zábavných atrakcí. U školy na většinu dětí čekali jejich rodiče či prarodiče.

Všichni byli unaveni, ale spokojeni, že nám vyšlo i počasí.

foto zde

Divadelní představení

pozvánka – divadlo

Další úspěch ve výtvarné soutěži!

Letos jsme se poprvé účastnili celorepublikové výtvarné soutěže s názvem „Mé toulky za zvěří“, kterou pořádala Českomoravská myslivecká jednota, z.s. a hned jsme sklidili obrovský úspěch. Žákyně deváté třídy obsadila, v kategorii žáků 13-15 let se svým výtvarným dílem – Hlava vlka, sedmé místo! V dané kategorii soutěžilo 267 výtvarných prací! Soutěže se zúčastnili také žáci šesté a sedmé třídy. Žákyni deváté třídy gratulujeme a všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Více o soutěži, včetně celkových výsledků: http://www.cmmj.cz/Mladez/Vysledky-souteze-ME-TOULKY-ZA-ZVERI-2018.aspx

IMG_4258

IMG_4260

foto zde

Český Den proti rakovině 2018 – sbírka

16. květen bude opět patřit celorepublikové sbírce Ligy proti rakovině. Hlavním tématem jsou nádory tlustého střeva. Naše škola, podobně jako v loňském roce, se bude sbírky účastnit.

Z důvodu plánované odstávky elektrického proudu v obci Fryčovice, obdržela škola výjimku a  sbírka proběhne ve škole ve čtvrtek 17. května  od 7.00 – 13.30 hodin ve vestibulu školy a od 13.30 – 20.00 ve Fry Relax centru ve Fryčovicích, kde si můžete zakoupit tradiční kytičku v minimální hodnotě 20,-  Další informace viz. leták a odkaz na webové stránky sbírky.

www.cdpr.cz

IMG_4857

 

 

Den Země aneb učíme se o přírodě v přírodě

Přestože celosvětově připadá Den Země na 22.duben, my jsme si „jeho oslavu“ přesunuli na 7. května 2018. A aby byla oslava pořádně velká, přemístila se celá škola do prostoru lesního porostu v okolí obecního rybníku ve Fryčovicích.

 

Byly vytyčeny dvě trasy vždy po šesti stanovištích. Jedna pro žáky 1.- 4. třídy a druhá pro žáky 5.- 8. třídy.  Deváťáci mají po přijímacích zkouškách, takže se ujali role lektorů a byli spolu s učiteli na jednotlivých stanovištích. Žáci se rozdělili na 12 skupin, resp. 6 skupin I. stupeň a 6 skupin II. stupeň. Každá skupina byla složená z žáků různých tříd, aby se neprocvičili pouze jejich znalosti z výukových hodin, ale také další velmi důležité dovednosti každého žáka. A že jich nebylo málo! Např. kooperace, kritické myšlení, komunikace, motorika nebo orientace. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci v časovém limitu úkoly, které jim učitelé nachystali napříč přírodovědnými předměty. Na závěr obdržela nejekologičtější skupina I. a II. stupně diplom a všichni žáci drobné sladké odměny. Celou akci pozitivně ovlivnilo příjemné počasí a vzorné chovaní žáků vůči sobě i postojem k celému projektovému dni. Žáci odcházeli domů s příjemně prožitým dopolednem, aniž zřejmě tušili, že se vlastně učili 🙂

Na přiložených fotografiích můžete načerpat trochu té naší skvělé spolupráce žáků, pedagogů, asistentů a vedení školy, které celý projektový den umožnilo.

IMG_4789

Tímto bych chtěla poděkovat svým kolegům a žákům za vzorně proběhlou školní akci. Zvláštní poděkování patří mladým hasičům z SDH Fryčovice – Lukášovi Dětskému a Tereze Skalkové, kteří nám ochotně přijeli pomoci na stanoviště.

Koordinátor EVVO

foto zde

 

Starší příspěvky «