adaptační pobyt 1., 2. a 3. třídy

Ve středu 13. 9. ráno odjeli žáci 1., 2. a 3. třídy na společný pobyt, kterého se zúčastnilo 51 žáků. Pedagogický dozor zajišťovaly třídní učitelky, asistentky pedagoga a zástupce ředitelky školy.

Pro prvňáčky to byl první adaptační pobyt se staršími spolužáky, starší žáci již pobyty znají, a tak se na něj velmi těšili.

Pobyt se uskutečnil v malebném prostředí hor – na horské chatě Ebeka na Bílé. Počasí nám po celou dobu pobytu přálo a tak se většina her odehrávala ve venkovních prostorách areálu chaty. Děti hrály hry, v lese stavěly domečky pro skřítky, kteří se jim odměnili sladkostmi na stromě „Bonbonovníku,“ ke kterému musely ovšem dojít po tmě, s nápovědou světlušek – zkouškou odvahy. Děti si užily také v lanovém a zábavném parku na Bílé, podnikali vycházky do okolí, například k lesní ZOO či na Mezivodí, zařádili si na diskotéce.

Tvořily také pravidla třídy a zúčastnily se mnoha dalších sociálních a stmelovacích her. Po celou dobu jsme se snažili o navození přátelské atmosféry, o vytvoření určitého řádu, spolupráce, ale také vlastního zdokonalování nejen v sebeobslužných činnostech. Důraz byl kladen na sebepoznávání a vzájemné stmelování mezi žáky a jejich třídními učitelkami, neboť hlavní náplní všech aktivit bylo téma „ Dokážeme to spolu“.

Pobyt hodnotím jako zdařilý a proto mé poděkování patří všem zúčastněným – dětem i dospělým.

foto zde

Logická olympiáda

Máte-li zájem zkusit si poměřit své logické úvahy s vrstevníky z Moravskoslezského kraje, podívejte se zde: Logicka_olympiada_2017 pro školy a zde: letak LO 2017 pro tisk

Máš vlastní hlavu? Zjisti, co v ní je ….

… v této soutěži tě nikdo nezkouší. Ty sám můžeš zjistit, co dokážeš a co tě baví.
… úlohy tě potrápí, ale taky tě budou bavit.
… nejsi šprt a ze školy nenosíš samé jedničky? Logická olympiáda není o naučených znalostech, ale o zdravém rozumu, kreativním myšlení a schopnosti samostatného uvažování.

A na vítěze čeká mnoho zajímavých cen!

O Logické olympiádě

… Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských a základních škol (a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky.

… nejdříve je nutno se do soutěže zaregistrovat se svým emailem.

… soutěž probíhá ve několika kolech – základní, okresní pro kategorii MŠ, krajské a finále. Základní kolo se řeší on-line – soutěžící mohou úlohy řešit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoli, kde se připojí na internet.

… nejlepší z kategorie A, B a C z každého kraje postoupí do krajského kola a ti nejlepší z nich pak do celorepublikového finále. Zde budou moci porovnat své síly s ostatními finalisty při řešení logických problémů, soutěžích zaměřených na postřeh a rychlost úsudku a dalších a soutěžit o hodnotné ceny.
… soutěžící z kategorie A1 absolvují pouze základní kolo a už nepostupují do krajských kol.

 

… nejlepší soutěžící z kategori MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol.

Školní řád

Školní řád 2017-2018

vyučování v prvním školním týdnu

Vyučování ve dnech 4. 9. 2017 – 8. 9. 2017

 

Pondělí 4. 9. 2017             7.30 hod – Slavnostní zahájení školního roku (Vyučování ukončeno v 9.10 hod.)

 

Úterý 5. 9. 2017                Vyučování ukončeno: 1. stupeň v 11.05 hod.; 2. stupeň v 10.55 hod.

 

Středa 6. 9. 2017              Vyučování ukončeno: 1. stupeň v 11.05 hod.; 2. stupeň ve 12.00 hod.

 

Čtvrtek 7. 9. 2017             Vyučování dle rozvrhu

 

Pátek 8. 9. 2017                Vyučování dle rozvrhu

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4.9.2017 v 7:30 hod. Vyučování bude ukončeno v 9:10 hod.

Činnost školní jídelny i školní družiny bude zahájena 5.9.2017.

Změna v ceně stravného

Více najdete v informacích o provozu ŠJ nebo zde.

Asistent pedagoga

Základní škola Fryčovice přijme od 1. 9. 2017 zaměstnance na pozici asistent pedagoga (částečný úvazek).

Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou se zaměřením na pedagogiku nebo doplněné dalším vzděláním v oblasti pedagogiky (kurz asistenta pedagoga).

Platové zařazení: 8. platová třída V případě zájmu zasílejte své přihlášky doplněné životopisem na email skola@zsfrycovice.cz nebo alexandra.filarova@seznam.cz, popřípadě zašlete na ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 do 17. 8.

„Osmička“ v oboře

V rámci Ekologického dne na naší škole, čistili na vybraných lokalitách ve Fryčovicích žáci II. stupně les a jeho okolí. Osmáci byli posláni do místní obory, kde zodpovědně posbírali vše, co do přírody nepatří. Odměnou jim byl táborák a vynikající buřty. Kromě práce si žáci užili spoustu legrace a někteří se naučili i práci se sekerou.

Foto zde

 

Ekologický den – 1. st. – 2017

Dne 23. 6. se žáci 1. stupně zúčastnili ekologického dne.

Žáci plnili úkoly s přírodovědnou a ekologickou tematikou – vyčistili studánku, třídili odpad, krmili ptáčky a rozeznávali stromy a ohrožená zvířata, luštili kvízy, hádanky a rébusy, hráli pet pong a mnoho jiného.

Počasí všem přálo, proto si tento den všichni zúčastnění velice užili.

foto zde

Výšlap na Ondřejník

Dne 27. 6. si žáci 3. A vyšlápli za doprovodu sluníčka na Ondřejník, kde pramení naší obcí protékající řeka Ondřejnice.

Co tomu předcházelo? Nejprve se museli zorientovat v jízdním řádu tak, aby si našli autobus, který je doveze do Frýdku na vlakové nádraží. Odtud cestovali (někteří poprvé) vlakem do Frýdlantu n. Ostravicí. A pak už „pouze“ cca 5 km na vrchol Ondřejník. Nahoře jakoby ožili – pobíhali, zkoušeli tamní herní prvky. Cesta zpět již byla příjemnější, byla z kopce dolů. 🙂 Jízda vlakem, autobusem a hurá domů.

foto zde

Starší příspěvky «