Informace školní družiny

Od  30. 11. bude v provozu ranní ŠD od 6.00 – 7.00 hod
  (Mgr. M. Janků, Martina Dětská)
Odpolední ŠD:
1. oddělení – 1. třída    Zuzana Zápalková
2. oddělení – 2. třída    Zuzana Jagrová
3. oddělení – 3. třída    Martina Dětská, Mgr. Markéta Janků
4. oddělení – 4. třída    Helena Grygarová, Ivana Somrová
Pro žáky 5. třídy je provoz ŠD zrušen.

Informace k výuce od 30.11.2020

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 30.11.2020 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a 9. třídu. Zároveň se budou střídavě prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. třídy (30.11. – 4.12. a 14.12. – 18.12.) a žáci 7.A a 7.B (7. – 11.12. a 21. – 22.12)

Vzhledem k tomu, že se žáci různých tříd nemohou mísit a není povoleno zpívat a cvičit, došlo k částečné úpravě rozvrhu hodin žáků 2. stupně ZŠ. O změně rozvrhu hodin a úpravách organizace vyučování budou žáci i Vy informováni třídními učiteli.

Školní budova bude pro vstup žáků otevřena v 7:00 hod.

Informace o provozu ŠJ najdete zde.

Pevné zdraví Vám přeje vedení školy.

Pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Va středu 18.11. se do školy na prezenční výuku vracejí žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol.

Školní družina bude v provozu, zatím probíhá zjišťování zájmu.

Bližší informace najdete na stránkách školy, případně na emialu, v pondělí 16.11.

vedení školy

Naši žáci vystoupí jako hosté celorepublikové konference!

    Ve čtvrtek 19.11. proběhne v rámci TÝDNE GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ online  konference, která se věnuje klimatické změně.  Naši 4 žáci zde vystoupí jako speciální hosté  a budou prezentovat své aktivity s tématem změna klimatu. Již natočili svá videa, ve kterých se představili a ve čtvrtek budou připraveni odpovídat na dotazy přihlášených žáků a pedagogů z celé republiky. 
    Zároveň na facebooku  organizace  Arpok                       https://www.youtube.com/watch?v=08z6LnqMUGg&feature=youtu.be budou  naši žáci  představeni   již 18.11. celé veřejnosti. :o) 
Držíme jim palce, aby vše zvládli!

 

 

 

 

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu žáka

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu najdete mimo jiné i pětiminutové video s názvem „Rychlý přehled: Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu žáka“

https://education.microsoft.com/cs-cz/resource/1a664892

 

Informace pro strávníky

Zdražování ceny obědů!!!

Od 1. listopady došlo ke zdražení obědů o 2 Kč z důvodu rostoucí ceny za potravinu.

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

                                                         

7-10 let    1.-4. třída    28,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   30,- Kč

15 a více let  9. třída   33,-Kč

Cizí strávníci              75,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

Výzva

Vážení zákonní zástupci žáků, máme za sebou týdenní zkušenost s distanční výukou a nyní se na Vás obracíme s prosbou o zaslání zpětné vazby, která je velmi důležitá pro případné úpravy a změny. Prosím, napište nám své zkušenosti, postřehy, náměty (plusy i mínusy). Psát můžete na školní email skola@zsfrycovice.cz nebo na email ředitelky školy filarova.alexandra@zsfrycovice.cz.  Děkujeme, vedení školy.

Badatelský klub aneb to nás baví

Na naší škole se žákům II. stupně, v druhém pololetí školního roku 2019/2020, otevřely brány Badatelského klubu. Setkali jsme se bohužel jen párkrát, protože došlo k uzavření škol. Hned v září jsme v našem započatém zápalu pokračovali, a tak se s vámi chceme podělit o fotografie, které ukazují, co zajímavého v klubu děláme. Naše další plány a nápady nám opět zhatilo uzavření škol, ale i doma žáci začali provádět své pokusy a pozorování. Doufáme však, že brzy budeme opět bádat společně.

IMG_4683

Fotogalerie klubu

Zkušenosti z online výuky

Vážení zákonní zástupci,

po prozatímních zkušenostech s online výukou se na Vás obracíme s prosbou, abyste apelovali na své děti a dohlédli na dodržování těchto pravidel:

  • Dbát pokynů vyučujících
  • Dodržovat zákaz natáčení výuky bez povolení vyučujícího
  • Obsluhovat jen vlastní zařízení (nevypínat a nezapínat mikrofony spolužákům)
  • Nepoužívat vulgarismy

Pokud vše funguje správně, vyučování probíhá i v této složité době aktivně. Drtivá většina žáků tento způsob výuky vítá a rádo se výuky zúčastní. Pouze část ji svým nevhodným chováním narušuje. Na porušování pravidel online výuky Vašimi dětmi Vás upozorníme a při opakovaném nevhodném chování se domluvíme na dalším postupu, abychom neznepříjemňovali výukový čas u počítačů ostatním.

Děkujeme,

vedení školy

SBĚR ZRUŠEN!

Vzhledem k nastalé situaci jsme byli nuceni zrušit podzimní sběr starého papíru. Budeme doufat v lepší zítřky a snad proběhne na jaře, takže papír doma i nadále střádejte.

Děkujeme za pochopení.

Starší příspěvky «