ŠVP ŠD

ŠVP ŠD

Vnitřní řád ŠD

Dodatek

 

Informace k provozu školy

 

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením školního roku Vás jistě zajímá, jakým způsobem budeme na naší škole postupovat dle doporučení MŠMT – Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Aby docházelo k co nejmenšímu mísení dětí různých ročníků, rozdělili jsme žáky dle tříd do čtyř skupin: 1. + 2. třída, 3. + 4. + 5. třída, 6. + 7. A + 7. B, 8. + 9. třída.

Tyto skupiny se nacházejí na jednom patře na jedné části a používají WC, která zde jsou umístěna.

Dle skupin jsou žáci zařazováni i do oddělení ŠD. (Podobně bude vypadat i nabídka zájmových útvarů.)

Žáci mají rozděleny šatny a šatní skříňky tak, aby bylo stejné pravidlo zachováno i při příchodu a odchodu ze školy.

Podobným způsobem bude zorganizováno stravování ve školní jídelně.

Ve všech učebnách je umývadlo, tekuté mýdlo, dávkovač s desinfekcí na ruce a papírové ručníky.

Další podobnosti provozu a organizace školy jsou uvedeny ve Školním řádu.

 

Věřím, že školní rok proběhne klidněji než ten loňský, že děti budou moci do školy chodit stále a že nedojde k jejímu uzavření. V tomto případě jsme připraveni na vzdělávání na dálku a věřím, že vše zdárně zvládneme (pokud to bude potřeba).

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Informace o zahájení šk. roku 2020-21

S ohledem na hygienická doporučení proběhne slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. třídy a jejich rodiče v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. ve školním divadélku (vstup bočním vchodem ŠD, otevřen v 7.50 hod). Ukončení v 9.00 hod.

Žádáme rodiče, aby si s sebou vzali roušky. Děti s sebou aktovky. Přezůvky nepotřebují.
Žáci 2. – 9. třídy zahájí školní rok v 7.30 hod ve svých třídách. Ukončení v 9.10 hod. Vstup rodičů do školní budovy nebude umožněn.

Informace pro rodiče – ŠD

Školní družina zahájí svůj provoz 2. 9. 2020.

Ranní ŠD: 6:00 h. – 7:15 h.
Odpolední ŠD: 11:05 h. – 16:00 h.

 

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna ZŠ Fryčovice

Informace pro zákonné zástupce

Platba stravného na měsíc září 2020

1.9. 2020  se platba za stravování bude vybírat od 9.00 hod v kanceláří vedoucí školní jídelny. Vstup přes školní jídelnu je zakázán, proto vstupujte zadním vchodem. Platbu mohou uhradit pouze zákonní zástupci a musí mít zakrytá ústa rouškou a dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi sebou. Děti si po dobu mimořádného opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru nebudou moci zakoupit obědy sami, aby se nemísily mezi skupinami, do kterých jsou zařazeny. Děti, které nebudou mít zakoupeny obědy 1.9.2020, se nebudou moci následující den stravovat. 

Všichni strávníci, kteří se stravují ve školní jídelně, musí mít stravovací čip. Pokud nebudou mít čip z důvodu ztráty nebo nástupu do první třídy, musí si zakoupit čip nový. Cena čipu je 100 Kč.

Platba stravného pro věkovou kategorii, do které jsou děti zařazeny – měsíc září 2020 – hotovost:

7 – 10 let     21 x 26,- = 546,-

11 – 14 let   21 x 28,- = 588,-

15 a více     21 x 31,- = 651,-

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

Obědy se hradí formou zálohy na celý měsíc.

Odhlášené obědy z minulého měsíce budou z této částky odečteny.

Dodržujte prosím termíny plateb! 

Zakoupení obědů přes bankovní účet na měsíc září 2020

Platba musí být odeslána nejpozději do 28.8. 2020. Pokud nebudou obědy přes účet zaplacené do konce měsíce, musíte platbu uhradit hotově.

Platba přes bankovní účet:

7 – 10 let      21 x 26,- = 546,-

11 – 14 let    21 x 28,- = 588,-

15 a více      21 x 31,- = 651,-

Číslo účtu / kód banky příjemce (na který bude platba přijímána)

                         2800494677 / 2010

Vzdělávací dny

 

 

 

Pozvánka na BEZPLATNÝ 4 denní projekt Vzdělávací dny pro děti ZŠ Fryčovice , od 3.8.- 6.8.2020

Dobrý den, milí rodiče a milé děti,

přijměte pozvání k účasti v nově vznikajícím prázdninovém projektu Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřeném na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků všech stupňů škol. Tato aktivita vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt má podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2020.

 Vzdělávací dny, které organizuje Asociace školních sportovních klubů, reagují na situaci po karanténě a jejich cílem je prostřednictvím školních pedagogů  a asistentů pedagoga zrealizovat ve 4 dnech 8 hodinový program pro děti. Naše cílová skupina jsou děti nyní ukončené 3.-5. třídy, protože vzdělávací část bude odpovídat 1. stupni ZŠ podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Program se řídí následujícími pokyny:

Denní program je rozdělen na 2  čtyřhodinové části: vzdělávací část a část volnočasových aktivit.

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

Vzdělávání  probíhá „badatelsky“ s využitím mezipředmětových vztahů a přesahů včetně použití pracovních listů. Využijeme návštěvy jiných subjektů (muzea, technoparky, ZOO, planetárium aj.), pro plnění společensko- vlastivědného bloku. Vstupné a doprava budou hrazeny v rámci projektu.

Také se zaměříme na jazykové  dovednosti a komunikaci a to i zábavnou formou v anglickém jazyce. A trochu se podíváme na matematiku v matematicko- informačním bloku, opět prostřednictvím pracovních listů.

ODPOLEDNÍ ČÁST VĚNOVANÁ VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM

Odpolední program je zaměřen především na sportovní a další zájmové aktivity dle možností, např. výtvarné, dílenské a jiné tvořivé činnosti, rozvoj sportovní zdatnosti, pohybové a míčové hry, taneční aktivity, překážkové dráhy, turistika podle počasí, dále bazén a jiná sportoviště), kdy náklady opět budou hrazeny v rámci projektu (vstupné, doprava).

Projekt zajišťuje dítěti také úhradu stravného 100.-/den, v našem případě bychom co nejvíce využili stravování ve školní jídelně a předpokládáme, že nám zbude i na zakoupení malé odpolední svačinky.

Vzdělávací dny budou na naší škole ZŠ Fryčovice probíhat od pondělí 3.8. do čtvrtku 6.8.2020 včetně, od 8-16 h.

Dřívější sraz před školou v případě odjezdu ven není vyloučen, všechny propozice programu obdrží rodiče přihlášených dětí včas.

Pokud Vás naše nabídka vážně zaujala, napište, prosím, na mailovou adresu

bednarova.pavla@zsfrycovice.cz

já Vám zpět pošlu závaznou přihlášku.

Skupina dětí je omezena do 15 účastníků.

O Vaše děti se s radostí bude starat paní asistentka pedagoga Jana Sedláková a paní učitelka Pavla Bednářová.

Těšíme se na spolupráci.

Přejeme Vám krásné a pohodově strávené prázdniny.

Jana Sedláková a Pavla Bednářová

Rozlučkové video 9. třídy

odkaz zde

Naše nová školní přírodní zahrada

Od loňského roku postupně probíhala výstavba přírodní zahrady v areálu školy. Její realizace byla uskutečněna díky dotaci Státního fondu životního prostředí, o kterou,na popud školy, zažádala obec. Prvotní úpravy prováděla firma Zahrady Janáček a Hrubý. Jakmile přišel čas osazování, měli žáci jedinečnou možnost se na nově vznikající školní zahradě přímo podílet. A aby i samotní učitelé v ní zanechali svou stopu, v období tzv. „koronavirové pandemie“ jsme se dvakrát ve školní zahradě sešli, zbavili ji plevelů a na záhonky na jaře zasadili např. brambory, rebarboru, hrášek aj. takže až se nám v září vrátí žáci do lavic, budou si moci v pracovních činnostech úrodu sklidit, dále v ní mohou žáci v průběhu školní roku spolu s učiteli bádat, pozorovat rostliny a živočichy, kreslit ji a nebo třeba jen relaxovat.

IMG_0492

IMG_3808

Podrobná fotodokumentace celé realizace

Odkaz na firmu:

https://www.zahradyjanacek.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12773214

Volejbalový kemp – 2020

Volejbalový kemp – plakát

Volejbalový kemp – přihláška

Příměstské tábory

Vážení rodiče,

stále ještě zůstávají volná místa na některé termíny příměstských táborů. Úplně obsazený je  tábor v pořadí třetí (Sportovní 20. 7. – 24. 7.).

Hasičský tábor není určen pouze pro hasiče a mohou se na něj hlásit děti již od první třídy. V průběhu tábora budou pořádány výlety, naplánováno je batikování, výroba mýdel, práce se dřevem.

Těšíme se na Vás,

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

 

Příměstské tábory v Základní škole Fryčovice

  • 7. 7. – 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 – Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. – 4. tř.
  • 13. 7. – 17. 7. 2020 – Sportovní a kreativní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. – 6. tř.
  • 20. 7. – 24. 7. 2020 – Sportovní (J. Šefl, H. Šeflová) doporučeno do 9 tř.
  • 27. 7. – 31. 7. 2020 – Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 1. – 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidované na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí – bydlí zde nebo pracují, nebo jejich děti navštěvují místní školu Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

 

Co vše rodiče dokládají:

  • Přihláška (děti se mohou přihlásit jednou přihláškou na více táborů) – zasílejte do 15. 6. (maximální počet dětí ve skupině je 15) na adresu ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 nebo do datové schránky n6ktrjp; odevzdat můžete i osobně v kanceláři školy nebo vhodit do schránky u vchodu. Předběžnou přihlášku můžete zaslat i emailem na adresu alexandra.filarova@seznam.cz. (Přihlášku najdete v uvedeném odkazu pod textem.)
  • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) – od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
  • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
  • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
  • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
  • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně, musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Bližší informace, přihlášky, dokumenty –

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/

 

Starší příspěvky «