Podzimní sběr starého papíru

sběr

Národní doučování

Tohoto doučování se mohou žáci po domluvě s vyučujícím průběžně účastnit.

Učitel Předmět Třída Den Čas
Mgr. Alexandra Filarová Český jazyk 6. třída Čt 13.15 – 14.00
Mgr. Eva Gargašová Matematika 6. třída

7. třída

Po (lichý týden)

Po (sudý týden)

13.15 – 14.00
Mgr. Hana Brožová Matematika

Český jazyk

3. třída Út 12.30 – 13.15
Mgr. Hana Štychová Český jazyk 5. třída Út 12.30 – 13.15
Mgr. Martin Růža Český jazyk 9. třída St (co 14 dní) 13.15 – 14.00
Mgr. Martina Holíková Anglický jazyk 6., 7. třída

8., 9. třída

Čt (sudý týden)

Čt (lichý týden)

13.15 – 14.00
Mgr. Petra Strnadlová Český jazyk 4. třída Út 12.30 – 13.15
Mgr. Renáta Foltová Přírodopis

(Badatelský seminář)

7., 8. třída Čt 13.15 – 14.00
Mgr. Silvie Hašová Anglický jazyk 3., 4. třída

5. třída

Po (sudý týden)

Po (lichý týden)

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

Mgr. Šimon Blabla Matematika 5. třída

8., 9. třída

St

Čt (sudý týden)

12.10 – 12.55

13.15 – 14.00

Nabídky zájmových kroužků – 2021-22

Název kroužku třída den čas vedoucí
Keramický 1. Po 13:20 – 14:50 J. Sedláková
Keramický 2. Út 1 x za 14 dní 12:30 – 14:00 M. Dětská
Keramický 3. Út 1 x za 14 dní 12:30 – 14:00 M. Dětská
Stolní tenis 4. -5. St 13:35 -14:35 Š. Blabla
Sálový fotbal 6. -7. St 13:35 -14:35 P. Štěrba
Florbal 3. -5. St 14:30 – 16:00 J. Górny
Modelářský 6. -7. St 17:00 D. Garba
Floristický 5. St 1 x za 14 dní 13:30 – 15:00 A. Heljenková

Platba za kroužek: 70 Kč/měsíc

Liga proti rakovině – sbírka 2021

Letos proběhne již 25.ročník sbírky Ligy proti rakovině, která proběhne po celé republice ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2021. Výtěžek sbírky půjde na prevenci nádorového onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty.

Cena jedné kytičky je  20 -, (minimálně). Také je možné poslat tzv. dárcovskou sms (DMS) nebo si stáhnout e-kytičku https://www.cdpr.cz/dms/ .

Sbírka bude probíhat před školou od 6.45 – 7.30h, poté od 13. 30. – 21.00h ve Fry Relax Centrum Fryčovice.

Další informace v přiloženém letáku nebo na internetovém odkaze sbírky:: https://www.lpr.cz/aktuality/cesky-den-proti-rakovine-3

IMG_7842

Národní plán doučování

Vážení zákonní zástupci,

v rámci Národního plánu doučování byly i naší škole poskytnuty finanční prostředky, které jsou určeny především na doučování žáků. Pokud byste měli o toto doučování zájem, prosím kontaktujte třídní učitele svých dětí do 21. 9. 2021 a sdělte jim, o jaký předmět by se jednalo. Budeme se snažit s ohledem na organizační možnosti školy Vašim požadavkům maximálně vyhovět.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Odstávka elektrické energie – volný den vyhlášený ředitelkou školy

Vážení zákonní zástupci,

na dny 22., 23. a 29. 9. nám byla nahlášena odstávka elektrické energie. Podařilo se nám zajistit náhradní program na čtvrtek 23. 9. (výchovný koncert na ZŠ Hukvaldy) a středu 29. 9. (ZOO Ostrava). Bližší informace k těmto akcím podají třídní učitelé.

Na 22. 9. 2021 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ZŠ Fryčovice volný den.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

ZAPOJTE SE DO LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí.

Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

Kategorie MŠ: děti předškolního věku

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída)

Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz.

Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné!

Registrace soutěžících probíhá od 1. září do 30. září 2021. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech.

Pro kategorii MŠ, A1 a A2 probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí. Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo pro

kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2021,

kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2021,

kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2021

kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021

kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021.

Krajská kola se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu.

Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Mediálními partnery soutěže jsou Novinky.cz a Právo.

Den otevřených dveří

Dne 6.9. od 16:00 do 18:00 se na naší škole koná den otevřených dveří s prohlídkou nově vybudované jazykové a multimediální učebny.

Pozvánka - ZŠ Fryčovice

Informace k zahájení šk. roku 2021/2022

2.– 9. ročník:

 • Školní budova otevřena od 7:00 hod.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci odcházejí rovnou do tříd (nepřezouvají se).
 • Testování žáků antigenními testy bude probíhat ve třídách
 • V případě testování žáků 2. -3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro tyto žáky bude vyčleněna speciální místnost.
 • V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu nebude testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Vyučování bude ukončeno v 9:10 hod.

 

1. ročník

 • Slavnostní zahájení školní docházky proběhne v 8:00 hod. v divadélku školy.
 • Žáci i jejich zákonní zástupci vstupují do školy hlavní vchodem.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Po ukončení slavnostního zahájení a po přesunu kmenových tříd proběhne testování žáků antigenními testy.

Informace ŠD

Školní družina zahajuje svou činnost ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Ranní ŠD funguje od 6, 00 hod.

Odpolední ŠD od 11,05 do 16,00 hod. 

Starší příspěvky «