Čokoládová tretra

Letos se žáci z 1.stupně zúčastnili čtvrtfinále ostravské Čokoládové tretry. Tento běžecký závod obrovských rozměrů na Městském stadionu hostil 556 závodníků z celého MSK. Na drahách probíhaly sprinty 100m, 200m, 300m a doplňkový závod pro nejstarší děti v hodu raketkou. Děti startovaly v  osmi drahách na výstřel, v cíli svítil na tabuli vítězný čas a celková atmosféra byla velmi působivá.

Mezi naše největší úspěchy patří výkon v běhu 100m, který zaběhl František Horák v čase 18,81 s a získal 5. místo ze 48  závodníků, z děvčat byla na 100m nejrychlejší Natálie Machová – 34. pořadí s časem 20,68 s. Na dráze 200m se blýskly dívky Adéla Ročáková s časem 37,34 s a Eva Durajová s časem 41,98 s. Nejstarší děti odvedly výkony na dráze  300 m – 24. místo patří Hugovi Hodaňovi, čas 53,86 s a 23.místo obsadila Natálie Michálková s časem 56,53 s.

Pěkné výsledky dosáhli naši nejstarší v hodu raketkou- 19. místo má Hugo Hodaň za 23 metrový hod a Hejlová Andrea je dokonce 9. ze 77 závodnic s výkonem 21, 72m .

Děti si velkolepý závod krásně užily a na cestě zpět zbyl čas i na zmrzlinu.

Atletice zdar!

Mgr. Bednářová

foto zde

Výjezd výherců 11. ročníku žákovské konference v Badatelských projektech 2019

Ve dnech 19. – 20. 6. 2019 se uskutečnil výjezd výherců 11. ročníku žákovské konference v prezentaci Badatelských projektů 2019. Z naší školy se jí samozřejmě účastnila žákyně 5.A, která se svoji badatelskou prací obdržela 1. místo a doprovázeli jí dva žáci (z šesté a sedmé třídy), kteří také přispěli na konferenci svým příspěvkem.

První den začal exkurzí na přehradě Morávka, kde prošli její hrází a dozvěděli se spoustu informací z historie, současnosti i budoucnosti tohoto významného vodního díla. Následoval oběd a přejezd autobusem na Visalaje (Beskydy). Pak už nás čekal si 6km přechod přes Bílý kříž na Horskou chatu Doroťanku.  Cestou k chatě se malí badatelé dozvěděli řadu informací z fauny a flóry této oblasti. Asi největší zážitek však byl zhruba hodinový prudký liják, který nás zastihl uprostřed lesa. Ani jedna nit na nikom snad nezůstala suchá. Ovšem to k terénním exkurzím patří a později, v teple chaty, už si na to skoro nikdo nevzpomněl. Po večeři se vytvořili tři skupiny a malí badatelé plnili zadaný úkol. Druhý den jsme se, opět pěšky, přesunuli na Bílou. V délce trasy, asi 6km, se opět dozvěděli další informace z fauny, flóry či historie Beskyd. Zážitkem byl jistě i přesun autobusem a vlakem domů, protože komunikace jednotlivých dopravců je skutečně značně žalostná. Naštěstí se nám 3 minutový přestup podařilo zvládnout a nic nám neujelo.

Tímto děkujeme pedagogům Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského za bohatý program a celkové zajištění akce a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční záštitu celé konference a následného výjezdu, protože takové akce mají obrovský význam pro rozvoj vzdělávání a výchovy žáků.

IMG_0609

foto zde

Úspěchy žáků u přijímacích zkoušek

Ve školním roce 2018/2019 zakončí devítiletou povinnou školní docházku 19 žáků 9. třídy.

V tomto pololetí se museli rozhodnout „kam dál?“ a do 1. března museli na příslušnou vybranou školu odevzdat přihlášku. V měsíci dubnu mnozí z nich úspěšně vykonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, jiní byli přijati na střední školu či střední odborné učiliště dle prospěchu na základní škole.

Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí pak žáci museli odevzdat na školu, pro kterou se rozhodli, zápisový lístek.

Z 19 žáků bylo na obory středních škol ukončených maturitní zkouškou přijato 14 žáků, 5 žáků bylo přijato na střední školu či střední odborné učiliště v oborech ukončené výučním listem.

V tomto školním roce byl na víceleté gymnázium přijat také jeden žák sedmé třídy a tři žáci třídy páté, z nichž na víceletá gymnázia nastoupí celkem dva žáci.

Všem žákům, kteří před sebou otevírají další etapu svého života, přejeme hodně zdaru a úspěchů.

www_zhodn.přijm.zk.2018_2019

 

 

ADRA – sběr víček pro Lukáška – poděkování

Naše škola již několik let sbírá plastová víčka pro nemocného Lukáška. Obdrželi jsme za naši pomoc poděkování od rodičů Lukáše a z organizace ADRA.

I my děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, že jim není lhostejný osud, který potkal rodiče Lukáše i samotného Lukáška a snaží se alespoň touto cestou pomoci. 646371CC-B7D9-496B-99FC-58582B4555A0 D4C54ED3-FD56-4D43-BD0C-B83255F1D177

Cyklovodácký kurz – Jemčina 2019

V květnu se 29 žáků osmé a deváté třídy zúčastnilo cyklistickovodáckého kurzu v jižních Čechách.

Žáci se naučili základům vodní turistiky, jízdě ve dvoumístné kanoi, zdokonalili se v jízdě na kole a osvojili si pravidla jízdy na kole ve větší skupině. Žáci navštívili zajímavá místa v okolí, mezi ně patří například město Třeboň či rybník Rožmberk.

Večerní sportovní programy (volejbal, ringo, fotbal) zpestřila svým vystoupením hudební skupina HEC a několik zbylých večerů měli žáci možnost posedět u ohně a zpívat s kytarou. Po celou dobu pobytu se nikdo nezranil a až na drobná nachlazení všichni přežili ve zdraví.

Žáci byli se sportovním kurzem spokojeni, jen počasí bylo letošní rok o trochu chladnější než předešlé roky, ale i přesto se nám povedlo splnit veškeré naplánované aktivity.

Atletika – 1. stupeň – 2019

Na začátku června se opět naši žáci zúčastnili atletických závodů v Brušperku. Letos závodníci z 1.-5. třídy byli úspěšní, ve vedru dokázali obsadit  v hodu míčkem 1. a 3.místo a ve skoku do dálky 2. a 3. místo.

foto zde

Fond ohrožených dětí – poděkování

Také v letošním školním roce jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Kouzelný úsměv“  s charitativním podtextem, kterou organizuje Fond ohrožených dětí. Výsledky budou známy až později, ale již nyní nám přišlo poděkování za poslaná výtvarná díla našich žáků. I my děkujeme našich žákům za jejich nadšení a ochotu pomoci, protože jsme mohli za školu zaslat pouze několik prací.

Více na odkaze

http://www.fod.cz/nase-cinnost/akce

imageresize

 

 

Turnaj v házené

Na konci května se naši házenkáři z 5. ročníku zúčastnili ostravského turnaje v házené na ZŠ Klegova. Jednalo se o přátelskou nepostupovou soutěž, jejímž cílem bylo zahrát se soupeři škol, které se věnují házené i v odpoledním tréninku a nabrat tak zkušenosti a zážitky s hrou spojené. Družstva byla složena ze  dvou chlapců a třech dívek a sehráli postupně každé družstvo celkem 5  desetiminutových zápasů. Boje na hřišti probíhaly nekompromisně, naši ale byli velmi pozorní a okukovali finty. Velkou pochvalu zaslouží všichni, protože ustáli obrovskou fyzickou a psychickou zátěž a dívky prokázaly neobyčejnou statečnost v brance, kdy čelily prudkým střelám z blízkosti. Uznání se naši hráči, ačkoli poražení, dočkali od hlavního rozhodčího pana Rekšaka, který se rozhodl podpořit naše hráče tak, že přijede na konci června do Sokolovny uspořádat trénink pro všechny páťáky a čtvrťáky. Děkujeme našim statečným hráčům.
Házené zdar!
Mgr. Bednářová

Školní družina – ZMĚNA

Z důvodu rekonstrukce školy je provoz školní družiny od pátku 14. 6. 2019 do úterý 25. 6. 2019 přesunut do prostor 1. a 2. třídy. Děti vyzvedávejte předním vchodem!

 

Ve středu 26. 6. již není školní družina

v provozu.

Výuka s rodiči ve 2.třídě

Dne 7. června 2019 proběhlo ve 2. třídě již poslední vyučování s rodiči. Žáci, společně se svými rodiči či prarodiči, pracovali ve čtyřech blocích – jazyková komunikace, matematika, opět jazyková komunikace a na závěr jsme si společně v rámci hudební výchovy zazpívali.

         Úkoly byly připraveny pro žáky i pro jejich rodiče. V jazykové komunikaci si všichni zopakovali psaní párových souhlásek na konci slova, grafický zápis slova, psaní pohlednice a samozřejmě děti svým rodičům předvedli, jaký pokrok učinili ve čtení. Při druhém čtení stejného textu jsme také zapojili rodiče, aby krásný text „Kouzelného krámku“ obohatili.

         V matematice jsme si společně s rodiči zahráli matematické hry na početní operace násobení, dělení, sčítání i odčítání, které i v běžných hodinách s dětmi pravidelně hrajeme. Poté děti rozvíjeli finanční gramotnost formou fiktivních nákupů a rodiče jsme „vyzkoušeli“ ze znalostí našich bankovek.

         Na závěr jsme si společně zazpívali, děti také předvedli pohybové ztvárnění některých písní.

         Celé dopoledne se neslo v příjemné a pohodové náladě. Všichni se velice snažili – jak děti, tak rodiče, a za to jim velice děkuji.

foto zde

 

Starší příspěvky «