SBĚR PAPÍRU – AKTUALIZACE!

Letos sbíráme i karton!

Sběr 2021

Hravé odpoledne pro předškoláky

Stejně jako loňský rok, tak ani letos nebylo přáno předškolákům přijít v dubnu do školy a zápis budoucích školáků proběhl bez jejich osobní přítomnosti. Pro následující školní rok bylo zapsáno 29 dětí, které budou rozděleny do dvou prvních tříd.

Vzhledem k lepšící se situaci mohly paní učitelky ve spolupráci s asistenty pedagoga připravit pro zapsané děti alespoň hravé odpoledne, které se uskutečnilo v prostoru za základní školou  ve čtvrtek 27. 5. 2021. Pro děti byla připravena různá stanoviště, na nichž prokázaly své schopnosti a dovednosti (překážková dráha, hod na cíl – do tlamy, skákání panáka, ale také stanoviště, kde prokázaly jazykové a matematické dovednosti, kreslily).

Všechny děti přišly natěšené a s „aktovkou“ dárků, které si svou aktivitou zasloužily, také z hřiště vesele odcházely.

V tento den si se svými rodiči mohli prohlédnout také školu, kde již velmi brzy – v září – nastoupí. A bylo co vidět, neboť se právě dokončují dvě nové učebny, děti zavítaly také do školní družiny i do svých budoucích tříd.

Hravé odpoledne_foto

Příměstské tábory – instrukce pro rodiče

Instrukce pro rodiče_léto 2021

informace ŠD

Provoz ranní školní družiny je do konce školního roku 2020/2021 pro malý zájem zrušen.

 

Od pondělí 17. 5. 2021 budou v provozu tři oddělení školní družiny pro žáky 1. – 4. třídy.

Příměstské tábory – léto 2021

Léták – tábory – 2021

Přihláška – tábory – 2021

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – 12. 5. 2021

Tabulku pro výběr času schůzky najdete zde.

Testování od 3.5. 2021

Od 3.5. 2021 se testování nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně (v pondělí popřípadě první den osobní přítomnosti žáka ve škole).

Návod pro spojení více elektronických žákovských knížek

Návod pro spojení více elektronických žákovských knížek

Elektronické žákovské knížky.

Vážení zákonní zástupci,

od května letošního roku zavádíme na naší škole elektronické žákovské knížky. Během prvního květnového týdne Vám třídní učitelé na email pošlou přístupové údaje pro žáky a pro rodiče. Elektronické žákovské knížky jsou přístupné z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Odkaz pro připojení bude stále dostupný na stránkách školy i pod tímto příspěvkem. Rodičovské přístupové údaje prosím nedávejte dětem, oddělené přístupy jsou proto, abychom mohli v budoucnu využít možnost omlouvání žáků nebo komunikaci se zákonnými zástupci.

Kdo z Vás má ve škole více dětí, je možné jejich žákovské knížky sloučit pod jedno rodičovské přihlášení. V případě zájmu dejte vědět svým třídním učitelům.

V elektronické žákovské knížce najdete známky za poslední čtvrtletí (v dubnu jsme měli konzultace a známky za 3. čtvrtletí Vám byly předány).

Chtěli bychom Vás poprosit o trpělivost a součinnost pokud se vyskytnou technické nebo jiné problémy. Zavádíme nový systém a určitě chvíli potrvá, než vychytáme všechny možné nástrahy. Doufáme, že změna povede k ještě lepší spolupráci mezi námi a Vámi i v této jiné době.

odkaz pro přihlášení: https://bakalari.zsfrycovice.cz/

informace ŠD

Ranní ŠD nebude momentálně v provozu (malý počet přihlášených žáků).

Žáci, kteří v době online výuky navštěvují během dopoledních hodin ŠD (IZS apod.), musí být do ŠD přihlášeni a za tuto docházku musí být hrazena úplata (pokyn MŠMT).

Starší příspěvky «