Ekologický den – 1. st. – 2017

Dne 23. 6. se žáci 1. stupně zúčastnili ekologického dne.

Žáci plnili úkoly s přírodovědnou a ekologickou tematikou – vyčistili studánku, třídili odpad, krmili ptáčky a rozeznávali stromy a ohrožená zvířata, luštili kvízy, hádanky a rébusy, hráli pet pong a mnoho jiného.

Počasí všem přálo, proto si tento den všichni zúčastnění velice užili.

foto zde

Výšlap na Ondřejník

Dne 27. 6. si žáci 3. A vyšlápli za doprovodu sluníčka na Ondřejník, kde pramení naší obcí protékající řeka Ondřejnice.

Co tomu předcházelo? Nejprve se museli zorientovat v jízdním řádu tak, aby si našli autobus, který je doveze do Frýdku na vlakové nádraží. Odtud cestovali (někteří poprvé) vlakem do Frýdlantu n. Ostravicí. A pak už „pouze“ cca 5 km na vrchol Ondřejník. Nahoře jakoby ožili – pobíhali, zkoušeli tamní herní prvky. Cesta zpět již byla příjemnější, byla z kopce dolů. 🙂 Jízda vlakem, autobusem a hurá domů.

foto zde

Exkurze do Světa techniky a na vyhlídkovou věž Nové radnice

Pro všechny žáky čtvrtého a pátého ročníku byl připraven zážitkový výlet do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic a Nové radnice.
Naši žáci nejdříve navštívili výukový program Barvy, světlo a stín a Objevování energie. Poté je čekala prohlídka expozice Světa techniky a také unikátní 3D kino s obřím plátnem, kde jsme měli možnost zhlédnout zajímavý dokument Cesta do vesmíru. Někteří odvážlivci si mohli vyzkoušet pokusy v Divadle vědy. Potrhlý vědec prof. Hugo Křemík ve své laboratoři zkoušel efektivní pokusy s ohněm a někteří mu nebojácně asistovali.
Pak už nás čekala prohlídka areálu. Každá expozice nutila žáky se zamyslet nad věcmi všedního dne – nad tím, jaký má vztah člověk k okolnímu světu a k jeho dosavadnímu i budoucímu vývoji. Dětem bylo ukázáno, jak mohou moderní technologie např. v lékařství prodlužovat nebo zkvalitňovat lidský život, jakým způsobem by se mělo lidstvo naučit chápat svět přírody kolem sebe a popř. jak se pokusit s tímto světem žít v souladu.
Vybrané exponáty byly interaktivní, děti si mohly naprostou většinu exponátů osahat nebo vyzkoušet. Návštěva Světa techniky byla pro děti velikým přínosem, obohatily a upevnily si své teoretické znalosti hlavně z přírodovědných oborů. A závěr výletu jsme navštívili vyhlídkovou věž Nové radnice. Je unikátní, protože má a nejvyšší radniční vyhlídkovou věž – celkem 85,6 m. Z vyhlídkové terasy ve výšce 73 m jsme měli neuvěřitelný rozhled až k horám Beskyd a Jeseníků, na Opavsko, do blízkého Polska…
Výlet se dětem moc líbil a už se těší na další akci!

 

 

Návštěva hukvaldské obory – 2. třída – 2017

Dne 22. 6. jsme navštívili hukvaldskou oboru a hájovnu. Tam už na nás čekal pan Koutný, který nám povyprávěl o zvířatech, která žijí nejen v oboře, ale třeba i na Slovensku. Všechna nám názorně ukázal a zvídavým dětem odpovídal na otázky. Potom nás vzal dál do obory. Zapískal a zavolal jmény na kance Maxe a Václavku, kteří po chvilce přiběhli i s malým selátkem. Snědli pamlsky, které jsme jim přinesli. Při zpáteční cestě oborou nám ukázal sádku malých pstruhů, které jsme si mohli vzít do ruky. Kdo se z nás bál, mohl si je vylovit sítkem. Naši akci jsme ukončili návštěvou místního Exoticu. Nakoupili jsme si upomínkové předměty a spokojeně se vydali zpět ke škole. Akce se nám všem velmi líbila.

foto zde

Projekt – „Čteme spolu“ – 2017

Ve čtvrtek 15. 6. proběhl den „Čteme spolu“. Tento den byl výjimečný pro obě strany. Pro prvňáky byl výjimečný z toho důvodu, že si ověřili své čtenářské dovednosti a deváťáci si vyzkoušeli, jaké to je být zodpovědným učitelem. Měli připravené úkoly a ti nejmenší je s nadšením plnili. Na konci jsme si zahráli společně hry. Ve středu 21. 6. byla první třída slavnostně pasována a tak se z nich stali čtenáři. Každý svému společníkovi napsal krásný dopis od srdíčka, který mu poté přečetl a samozřejmě nechal na památku. Všichni si den moc užili a odcházeli s úsměvy na tvářích.

foto zde

Atletické závody 2017

Již tradičně se nejúspěšnější atleti naší školy zúčastnili atletických závodů v Brušperku. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a přidat tím i nějaký bodík do soutěže družstev. V celkovém součtu se žáci 1. stupně umístili na 7. a žáci 2. stupně na 4. místě ze škol povodí Ondřejnice. Jednotlivci si odvezli spoustu diplomů a medailí, počasí nám přálo a nikdo se nezranil.

foto zde

Předběžné udělení třídnictví pro školní rok 2017/2018

  • 1. tř. Mgr. Petra Strnadlová
  • 2. tř. Mgr. Pavla Třísková
  • 3. tř. Mgr. Hana Štychová
  • 4.A Mgr. Kateřina Bílková
  • 4.B Mgr. Romana Masopustová
  • 5. tř. Mgr. Eva Gargašová
  • 6. tř. Mgr. Martina Holíková
  • 7. tř. Mgr. Martin Růža
  • 8. tř. Mgr. Martina Benedikovičová
  • 9. tř. Mgr. Renáta Foltová

Dětský den

Dne 2. 6. 2017 proběhl v režii Sdružení rodičů a přátel školy tradičně na hřišti TJ Sokol Fryčovice Dětský den.

Po dobrodružném úvodu, kdy se po požárním poplachu většina dětí shromáždila před školou a mohla sledovat, jak prvňáci a druháci za pomocí dobrovolných hasičů opouštějí školu oknem v přízemí a stejně odvážný výkon paní ředitelky, která byla evakuována přes okno ředitelny v prvním patře školy, se děti odebraly na hřiště, kde je čekala pestrá nabídka různých zábavných aktivit a představení, které si pro ně rodiče a učitelé připravili.

Děti si mohly mimo tradičních disciplín střelby z pušek a na plechovky, malování na chodník, chůze na chůdách, také projít překážkovou dráhu, vyrobit dřevěný přívěšek nebo obrovskou bublinu. Mohly si prohlédnout auta integrovaného záchranného systému, nechat si vyrobit dle svého přání zvířátko či meč z nafukovacího balonku a také se seznámit s našimi dravci, dotknout se jich a něco se o nich dozvědět. Děti, které navštěvují kroužek hasičů, předvedly svým spolužákům požární útok. Sportovně založení si zahráli volejbal, kopanou nebo ringo. Nikdo netrpěl hladem ani žízní.

Celé dopoledne se díky skvělému počasí a organizaci vydařilo.

Kateřina Bílková

Soutěž Čerti a sport – úspěch naší žákyně

20170622_111733Někteří žáci naší školy se tento rok zapojili do soutěže Čertovské pohádky, kterou pro děti ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pořádá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

V úterý 20. června se konalo v ostravském multikině Cinestar vyhlášení vítězů. Sešlo se zde deset finalistů, rodiče a vedení městského obvodu, členové poroty a partneři soutěže. Mezi deset finalistů také patřila naše žákyně ze 7. třídy EMMA TOBOLOVÁ. Soutěže se zúčastnilo více než 1000 žáků, a proto je velkým úspěchem, že Emma byla oceněna.

Nejhezčí pohádky namluví zástupci vedení radnice a moderátoři Hitrádia Orion přes léto na CD, která budou na začátku školního roku rozdána prvňáčkům z vybraných škol v celém kraji.

Emmě moc gratulujeme.

ČLÁNEK O NAŠÍ SVĚTOVÉ ŠKOLE

Na těchto stránkách si můžete přečíst dva články o slavnostním předávání certifikátů Světová škola v Praze, kterého jsme se 13. června zúčastnili.

http://www.svetovaskola.cz/novinky/742-cyklistika-plytvani-jidlem-rovnopravnost-nebo-emise-to-jsou-temata-sesti-novych-svetovych-skol

http://www.svetovaskola.cz/novinky/741-sest-ceskych-skol-ziskalo-titul-svetova-za-praci-s-globalnimi-tematy

Starší příspěvky «