Konzultace pro žáky druhého stupně ZŠ

 

Vážení rodiče a žáci druhého stupně,

v rámci další etapy uvolňování opatření ve školách je možno realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhého stupně ZŠ, přičemž je na konkrétních podmínkách školy (personálních, materiálních a prostorových), zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem.

Rozhodli jsme se pro takovouto organizaci konzultací:

 • Konzultace jsou určeny pro žáky šestého, sedmého a osmého ročníku (dle zájmu je možné doplnit i ročník devátý).
 • Jsou zaměřeny na vysvětlení a procvičení učiva matematiky, českého jazyka a angličtiny.
 • Zahájení konzultací bude vždy v 9.30 hod. a ukončení v 12.00 hod.
 • V pondělí budou realizovány konzultace pro šestý ročník, v úterý pro sedmý a ve středu pro osmý ročník.
 • Individuální konzultace v dalších předmětech jsou možné ve čtvrtek a v pátek (žáci se zapíší k jednotlivým učitelům během konzultačních dnů svého ročníku, popřípadě se domluví osobně telefonicky, emailem).
 • V den konzultací je umožněno dotované stravování žáka – je nutné se ke stravování telefonicky (558668090) nebo emailem přihlásit. Jídlo pro tyto žáky se bude vydávat 12.00 – 12.15 hod.

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě konzultací se svou třídou zúčastní, informujte prosím do středy 3. 6. své třídní učitele, abychom mohli nastavit bezproblémovou organizaci. Děkujeme.

Mgr. Alexandra Filarová

Příměstské tábory

Příměstské tábory v Základní škole Fryčovice

 • 7. 7. – 10. 7. 2020 + 13. 7. 2020 – Zábavný (M. Dětská, M. Baumanová) doporučené pro 1. – 4. tř.
 • 13. 7. – 17. 7. 2020 – Sportovní a kreativní (J. Sedláková, P. Bednářová) doporučené pro 3. – 6. tř.
 • 20. 7. – 24. 7. 2020 – Sportovní (J. Šefl, H. Šeflová) doporučeno do 9 tř.
 • 27. 7. – 31. 7. 2020 – Hasičský (M. Šrámek, L. Dětský) doporučené pro 5. – 9. tř. (do 15 let)

Místní koordinátor (organizační dotazy): Mgr. Alexandra Filarová, 739 104 415

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidované na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí – bydlí zde nebo pracují, nebo jejich děti navštěvují místní školu Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

 

Co vše rodiče dokládají:

 • Přihláška (děti se mohou přihlásit jednou přihláškou na více táborů) – zasílejte do 15. 6. (maximální počet dětí ve skupině je 15) na adresu ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 nebo do datové schránky n6ktrjp; odevzdat můžete i osobně v kanceláři školy nebo vhodit do schránky u vchodu. Předběžnou přihlášku můžete zaslat i emailem na adresu alexandra.filarova@seznam.cz. (Přihlášku najdete v uvedeném odkazu pod textem.)
 • Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení) – od obou rodičů, samoživitele dokládají čestné prohlášení
 • smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu
 • monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu).
 • nástupní list dítěte (donést v den nástupu)
 • potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor)

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně, musíte donést nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.

Dotazy k vyplnění dokladů směřujte na manažerku projektu Krystynu Novákovou (tel.: 774 489 762).

Bližší informace, přihlášky, dokumenty –

http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/frycovice-tabory/

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční

v úterý 26. 5. 2020 v 16,30 hodin v multimediální učebně (1. patro).

Na schůzce se dozvíte základní informace ohledně nástupu do školy, metodě čtení, hodnocení, školních pomůcek a výtvarného materiálu – pokud budete souhlasit a schválíte nákup školou, budeme vybírat 500 Kč na žáka.

S sebou také občanský průkaz, rodný list dítěte.

Z důvodu hygienických opatření a současné situace prosíme, abyste se dostavili bez dětí.

Těšíme se na Vás.

Nástup do školy

Vážení rodiče,

posíláme instrukce k zahájení docházky žáků 1. stupně do školy.

 1. Budova ZŠ se pro žáky otvírá v 7,00 hod.
 2. Výuka probíhá 7,30 – 11,05 hod., poté následuje zájmové vzdělávání.
 3. Žáci 1. – 3. třídy vstupují do budovy školy hlavním vchodem, žáci 4. a 5. třídy vstupují vchodem školní družiny. Pokud se dítě opozdí, vstupuje do budovy vždy hlavním vchodem (zvonit na sekretariát).
 4. Žáci ve škole dodržují hygienická pravidla (roušky, mytí a dezinfekce rukou aj. dle pokynů učitele.) Pokud tato pravidla nebudou dodržovat, mohou být z výuky vyloučeni.
 5. Žáci jsou rozděleni do skupin dle ročníků, skupiny se nemohou míchat. Organizace je nastavena tak, aby se jednotlivé skupiny pokud možno nestýkaly.
 6. Upozorňujeme rodiče, že pokud budou děti vykazovat známky nemoci (jakékoliv projevy zánětu horních a dolních cest dýchacích, zvýšená teplota aj.), dítě bude ihned umístěno do karantény a rodiče budou vyzváni, aby si dítě vyzvedli. Proto Vás žádáme, abyste vždy zvážili zdravotní stav Vašeho dítěte.

 

Organizace – 25. 5. 2020

 1. Žáci 1. – 3. třídy vstupují do budovy školy hlavním vchodem. Žáci 4. a 5. třídy vstupují vchodem školní družiny.
 2. Při vstupu odevzdávají originál čestného prohlášení. Pokud dítě čestné prohlášení nebude mít nebo bude vykazovat znaky nemoci, nebude mu umožněn vstup do budovy školy.
 3. Žáci se po příchodu přezují, převléknou a ihned odchází do přidělené třídy.
 4. V případě příznivého počasí budou žáci část výuky trávit ve venkovních prostorách školy (vhodné odění).

Výsledky sběru papíru

I letos proběhl v „době coronavirové“ jarní sběr papíru, byť trochu netradiční – a to za zpřísněných hygienických podmínek, ale hlavně bez účasti „žákovských pomocníků“. I tak se podařilo vybrat úctyhodných 4 886 kg.

V případě, že jste starý papír nestihli odevzdat, stále máte možnost vhazovat ho po celý rok do zeleného kontejneru za školou.

VÝSLEDKY sběru 2019-2020

Čestné prohlášení

čestné prohlášení

Informace týkající se nástupu žáků 1. stupně do školy

Informace týkající se nástupu žáků 1. stupně do školy + dotazník

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ – manuál pro ZŠ

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-20

Střih pro ušití roušky pro školní děti

střih - rouška pro školní děti

foto zde

Roušky

 

Vážení rodiče,

25. května by se měli do školy vrátit žáci prvního stupně a od června žáci druhého stupně na konzultace. Chtěli bychom ochránit zdraví dětí i dospělých, a proto jsme objednali tzv. covid-filtry (propylen s vrstvou nanovlákněného filtru), které by po vložení do látkových roušek měly zajistit mnohem větší ochranu. Je ale potřeba mít takové roušky, do kterých se filtry vložit dají.

„Děvčata“ na bazéně (Pavlína Hlavatá  a Gabriela Kleinová) nám se šitím roušek pomáhají, ale potřebujeme vědět, kolik z Vás o ně projeví zájem. Roušky jsou bavlněné se všitou kapsou na vložení jednorázového filtru, velikost pro danou věkovou skupinu. Cena použitého materiálu se pohybuje kolem 20,- Kč na jednu roušku a domníváme se, že děti budou potřebovat dvě denně.

Pokud máte zájem, informujte prosím, nejlépe ihned, své třídní učitelky a sdělte, kolik roušek pro Vás máme zajistit.

(Pokud si budete chtít roušky ušít sami, v nejbližších dnech Vám dáme na stránky školy střih, do kterého budeme poskytovat nano filtry.)

Děkuji,

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

 

 

Starší příspěvky «