poplatek za ŠD

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci budeme vybírat školné za období leden – červen ve dvou splátkách (tzn. leden – březen a duben – červen). Pro žáky 1. – 2. tř. činí částka za první tři měsíce 600,- Kč + 300,- Kč ranní ŠD. Poplatek se vybírá do 20. ledna 2021.

Žákům 3. – 5. tř. bude platba upřesněna (závisí na době nástupu žáků do škol).

Děkuji

S pozdravem                                                          Zuzana Jagrová

Výuka od 4.1. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat takto:

  • žáci 1. a 2. třídy se vyučují stejně jako před vánočními prázdninami, ranní družina bude v provozu hned od 4.1. od 6:00 hod., žáci zůstávají přihlášení ke stravování, pokud se nechtějí stravovat, musí se odhlásit
  • žáci 3.-9. třídy se vyučují distančně dle stejného rozvrhu hodin jako před návratem do škol 30.11.02020, za systému stravování jsou odhlášení a pokud si budou chtít odebírat obědy do jídlonosičů, musí se do stravování přihlásit.

Podrobné informace o výuce Vám pošlou třídní učitelé a podrobné informace o školní jídelně najdete na stránkách školy v části „Jídelna“.

vedení školy

21. a 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

  • základních škol
  • středních škol a konzervatoří,
  • vyšších odborných škol,
  • základních uměleckých škol,
  • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
  • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
  • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 

Velká radost aneb další vítězný snímek našich žáků

I v období distanční výuky jsme nezapomněli soutěžit. V tomto období přišla zajímavá soutěž, kterou vyhlásil Region Beskydy – „Videopozvánka do Beskyd“. Výzvy se chytl Filip Gróf a spolu s Martinem Kublákem natočili krátké soutěžní video o obci Fryčovice. Porota vybírala ze 44 došlých snímků a náš snímek se objevil na nejvyšší příčce. Na jejich video se můžete podívat v tomto odkaze: https://gobeskydy.cz/data/112/obec%20Fry%c4%8dovice.mp4

Region Beskydy https://regionbeskydy.cz/321-soutez-videopozvanka-do-beskyd-ma-sve-viteze

Klukům upřímně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy I naší obce.

Renáta Foltová

6B139811-68A1-402B-995C-4D5540904B2C

 

 

 

Informace pro strávníky

Změna termínu úhrady obědů formou inkasa

Tímto bych chtěla informovat všechny zákonné zástupce, že od nového roku dojde ke změně v termínu platby za stravování u inkasa. Platba za obědy se stahovala dvacátý den v měsíci zálohově dopředu. Od ledna 2021 se bude stahovat platba za obědy první pracovní den v daném měsíci. V prosinci 2020 se už nebude odečítat záloha na leden. Budou vám pouze vrácené přeplatky za odhlášené obědy.

Platba za obědy na leden bude odečtena 4. 1. 2021 a trvale se bude stahovat vždy první pracovní den v měsíci.

Ve Fryčovicích dne 14. 12. 2020

Vedoucí školní jídelny                                                                                                                   Petra Janšová

VV a PČ během distanční výuky

Milí rodiče,
během distanční výuky jsme obdrželi od Vašich dětí spoustu krásných, nápaditých a vtipných prací v rámci výtvarné a pracovní výchovy. Tato dílka z listí a jiných přírodnin jsou tak pěkná, že je vystavíme v naší fotogalerii k nahlédnutí. Jistě Vás mile potěší tak jako nás. Děkujeme, že  děti v kreativní tvorbě podporujete.
Mgr. Pavla Bednářová

Sbírka proti rakovině 2020 – výtěžek, poděkování

Ve středu 20.9.2020 jsme se již tradičně zapojili do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině 2020″, která mimořádně neprobíhala v květnu, ale až v září. Letošní sbírka vynesla krásnou částku 5456, -. Pro srovnání, loni jsme z Fryčovic poslali  3 555,-. Letošní sbírka bude věnována na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře.

Všem štědrým dárcům děkujeme.

687D48EC-E725-480F-AE73-12CB23471BC5

Informace školní družiny

Od  30. 11. bude v provozu ranní ŠD od 6.00 – 7.00 hod
  (Mgr. M. Janků, Martina Dětská)
Odpolední ŠD:
1. oddělení – 1. třída    Zuzana Zápalková
2. oddělení – 2. třída    Zuzana Jagrová
3. oddělení – 3. třída    Martina Dětská, Mgr. Markéta Janků
4. oddělení – 4. třída    Helena Grygarová, Ivana Somrová
Pro žáky 5. třídy je provoz ŠD zrušen.

Informace k výuce od 30.11.2020

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 30.11.2020 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a 9. třídu. Zároveň se budou střídavě prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. třídy (30.11. – 4.12. a 14.12. – 18.12.) a žáci 7.A a 7.B (7. – 11.12. a 21. – 22.12)

Vzhledem k tomu, že se žáci různých tříd nemohou mísit a není povoleno zpívat a cvičit, došlo k částečné úpravě rozvrhu hodin žáků 2. stupně ZŠ. O změně rozvrhu hodin a úpravách organizace vyučování budou žáci i Vy informováni třídními učiteli.

Školní budova bude pro vstup žáků otevřena v 7:00 hod.

Informace o provozu ŠJ najdete zde.

Pevné zdraví Vám přeje vedení školy.

Pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Va středu 18.11. se do školy na prezenční výuku vracejí žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol.

Školní družina bude v provozu, zatím probíhá zjišťování zájmu.

Bližší informace najdete na stránkách školy, případně na emialu, v pondělí 16.11.

vedení školy

Starší příspěvky «