Velká soutěž ZOO Ostrava 2021, tentokrát online

Pravidelně se naše škola účastní jarních a podzimních soutěží pořádaných ZOO Ostrava. Bohužel, již dvakrát musela být soutěž zrušena. Nyní se ZOO Ostrava rozhodla nabídnout testy školám, které o ně projeví zájem. Ty si poté sami, v online prostředí a tedy v rámci školy, soutěž uspořádají. O soutěž projevila, z řad druhého stupně, skupinka nadšených žáků. A tak jsme se jedno odpoledne sešli na jednu hodinu v online prostředí a žáci si změřili své znalosti. Pracovní list nebyl zrovna jednoduchý, ale nikdo to nevzdal. Všichni odvedli opravdu dobrý vědomostní výkon. A když je to soutěž, je třeba prozradit obsazení tzv. bedny.

Kategorie A (9.-8. třída): 1. místo Kateřina Prokopová, 2.místo Tereza Holubová, 3 místo Tereza Nedorostová

Kategorie B (7.-6. třída): 1. místo Nikola Durajová, 2. místo Barbora Doubková, 3. místo Jan Šenkeřík.

Blahopřeji umístěným a děkuji všem za možnost soutěž uspořádat.  Ceny a diplomy obdržíte, jakmile to situace umožní.

JOG3bdf29_LOGO_Z_1

 

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám informace ohledně zápisu do 1. třídy, které jsou dány MŠMT pro školní rok 2021/2022.

(dostupné nahttps://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022)

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Fryčovice v termínu 1. – 15. 4. 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

Po ukončení mimořádných opatření (pokud to situace dovolí) uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den (nejpozději při nástupu dětí do školy) dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Podání žádosti:

 • podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (ID datové schránky: n6ktrjp)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: Zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o. Fryčovice 628, 739 45
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy) či vhozením do poštovní schránky školy

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Všechny formuláře pro vyplnění jsou také přiloženy na webu školy.

Základní informace:

 • Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 (podzimní děti“- jsou-li přiměřeně duševně a tělesně vyspělé) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 (pětileté děti), je-li přiměřeně duševně a tělesně vyspělé) jsou doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

(http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky:

            Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

            Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři.

            Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

žádost o přijetí 2021

zápisní lístek_2021_2022

žádost o odklad povinné šk.docházky

Aktuální informace k nošení roušek a respirátorů

Informace k nošení roušek a respirátorů

Změna volitelných předmětů žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci, žáci druhého stupně ZŠ,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme přistoupili ke změně zařazení žáků do povinně volitelných předmětů. Předpokládáme, že i po návratu žáků do škol, nebudou povoleny sportovní aktivity a nebudeme moci mísit žáky různých tříd.

 1. ročník: Dílna čtení a psaní, Technický seminář
 2. ročník: Cvičení z matematiky, Konverzace v Aj
 3. ročník: Cvičení z M, Cvičení z Č, Badatelský seminář
 4. ročník: Cvičení z M, Cvičení z Č, Badatelský seminář

Ombudsman dětem

Leták – Ombudsman dětem

Vysvědčení

Žáci 3. – 9. ročníku obdrží naskenované výpisy vysvědčení  ve čtvrtek 28.1. po ukončení online výuky prostřednictvím aplikace Teams (do chatu).

Žáci 1. a 2. třídy obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. ve škole. Za nepřítomné žáky mohou zákonní zástupci vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy.

V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, online výuka neprobíhá.

poplatek za ŠD

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci budeme vybírat školné za období leden – červen ve dvou splátkách (tzn. leden – březen a duben – červen). Pro žáky 1. – 2. tř. činí částka za první tři měsíce 600,- Kč + 300,- Kč ranní ŠD. Poplatek se vybírá do 20. ledna 2021.

Žákům 3. – 5. tř. bude platba upřesněna (závisí na době nástupu žáků do škol).

Děkuji

S pozdravem                                                          Zuzana Jagrová

Výuka od 4.1. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat takto:

 • žáci 1. a 2. třídy se vyučují stejně jako před vánočními prázdninami, ranní družina bude v provozu hned od 4.1. od 6:00 hod., žáci zůstávají přihlášení ke stravování, pokud se nechtějí stravovat, musí se odhlásit
 • žáci 3.-9. třídy se vyučují distančně dle stejného rozvrhu hodin jako před návratem do škol 30.11.02020, za systému stravování jsou odhlášení a pokud si budou chtít odebírat obědy do jídlonosičů, musí se do stravování přihlásit.

Podrobné informace o výuce Vám pošlou třídní učitelé a podrobné informace o školní jídelně najdete na stránkách školy v části „Jídelna“.

vedení školy

21. a 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 • základních škol
 • středních škol a konzervatoří,
 • vyšších odborných škol,
 • základních uměleckých škol,
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 • ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 

Velká radost aneb další vítězný snímek našich žáků

I v období distanční výuky jsme nezapomněli soutěžit. V tomto období přišla zajímavá soutěž, kterou vyhlásil Region Beskydy – „Videopozvánka do Beskyd“. Výzvy se chytl Filip Gróf a spolu s Martinem Kublákem natočili krátké soutěžní video o obci Fryčovice. Porota vybírala ze 44 došlých snímků a náš snímek se objevil na nejvyšší příčce. Na jejich video se můžete podívat v tomto odkaze: https://gobeskydy.cz/data/112/obec%20Fry%c4%8dovice.mp4

Region Beskydy https://regionbeskydy.cz/321-soutez-videopozvanka-do-beskyd-ma-sve-viteze

Klukům upřímně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy I naší obce.

Renáta Foltová

6B139811-68A1-402B-995C-4D5540904B2C

 

 

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky