Naši žáci vystoupí jako hosté celorepublikové konference!

    Ve čtvrtek 19.11. proběhne v rámci TÝDNE GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ online  konference, která se věnuje klimatické změně.  Naši 4 žáci zde vystoupí jako speciální hosté  a budou prezentovat své aktivity s tématem změna klimatu. Již natočili svá videa, ve kterých se představili a ve čtvrtek budou připraveni odpovídat na dotazy přihlášených žáků a pedagogů z celé republiky. 
    Zároveň na facebooku  organizace  Arpok                       https://www.youtube.com/watch?v=08z6LnqMUGg&feature=youtu.be budou  naši žáci  představeni   již 18.11. celé veřejnosti. :o) 
Držíme jim palce, aby vše zvládli!

 

 

 

 

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu žáka

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu najdete mimo jiné i pětiminutové video s názvem „Rychlý přehled: Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu žáka“

https://education.microsoft.com/cs-cz/resource/1a664892

 

Informace pro strávníky

Zdražování ceny obědů!!!

Od 1. listopady došlo ke zdražení obědů o 2 Kč z důvodu rostoucí ceny za potravinu.

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

                                                         

7-10 let    1.-4. třída    28,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   30,- Kč

15 a více let  9. třída   33,-Kč

Cizí strávníci              75,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

Výzva

Vážení zákonní zástupci žáků, máme za sebou týdenní zkušenost s distanční výukou a nyní se na Vás obracíme s prosbou o zaslání zpětné vazby, která je velmi důležitá pro případné úpravy a změny. Prosím, napište nám své zkušenosti, postřehy, náměty (plusy i mínusy). Psát můžete na školní email skola@zsfrycovice.cz nebo na email ředitelky školy filarova.alexandra@zsfrycovice.cz.  Děkujeme, vedení školy.

Badatelský klub aneb to nás baví

Na naší škole se žákům II. stupně, v druhém pololetí školního roku 2019/2020, otevřely brány Badatelského klubu. Setkali jsme se bohužel jen párkrát, protože došlo k uzavření škol. Hned v září jsme v našem započatém zápalu pokračovali, a tak se s vámi chceme podělit o fotografie, které ukazují, co zajímavého v klubu děláme. Naše další plány a nápady nám opět zhatilo uzavření škol, ale i doma žáci začali provádět své pokusy a pozorování. Doufáme však, že brzy budeme opět bádat společně.

IMG_4683

Fotogalerie klubu

Zkušenosti z online výuky

Vážení zákonní zástupci,

po prozatímních zkušenostech s online výukou se na Vás obracíme s prosbou, abyste apelovali na své děti a dohlédli na dodržování těchto pravidel:

  • Dbát pokynů vyučujících
  • Dodržovat zákaz natáčení výuky bez povolení vyučujícího
  • Obsluhovat jen vlastní zařízení (nevypínat a nezapínat mikrofony spolužákům)
  • Nepoužívat vulgarismy

Pokud vše funguje správně, vyučování probíhá i v této složité době aktivně. Drtivá většina žáků tento způsob výuky vítá a rádo se výuky zúčastní. Pouze část ji svým nevhodným chováním narušuje. Na porušování pravidel online výuky Vašimi dětmi Vás upozorníme a při opakovaném nevhodném chování se domluvíme na dalším postupu, abychom neznepříjemňovali výukový čas u počítačů ostatním.

Děkujeme,

vedení školy

SBĚR ZRUŠEN!

Vzhledem k nastalé situaci jsme byli nuceni zrušit podzimní sběr starého papíru. Budeme doufat v lepší zítřky a snad proběhne na jaře, takže papír doma i nadále střádejte.

Děkujeme za pochopení.

Nové aktuální informace

Vážení zákonní zástupci ,

situace se nám mění každým dnem, a proto posíláme nové informace.

Od 14. 10. 2020 jsou uzavřené školy a žáci se budou vzdělávat distančně. Jak dlouho, prozatím, nevíme.

Jen připomínáme, že distanční výuka je povinná (viz dodatek Školního řádu).

Žáci budou mít každý den 2- 4 povinné online vyučovací hodiny podle nového rozvrhu. Rozvrh pro distanční online výuku bude platit od čtvrtku 15.10. a bude zveřejněn na webu školy v rubrice tříd. Hodiny budou začínat vždy v 8.00, 9.00,  10.00  a 11.00 (1. a 5. ročník v 8.30, 9.30 a 10.30) a budou trvat cca 30 minut. Na začátku hodiny by se měli žáci spojit s učitelem online, učitel následně určí průběh hodiny. Učitelé budou zadávat úkoly i v písemné podobě přes Teams. Budou je tak moct plnit i žáci, kteří se nebudou moci připojit online.

Nemáte-li možnost online připojení, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte.

Sledujte pravidelně web školy.

Vedení školy

Školní stravování

Během distančního vzdělávání mají žáci nárok na dotovanou stravu.

Organizace výdeje obědů pro distanční vzdělávání:

  • první odběr do jednorázových obalů (obaly bez úhrady)
  • Pro následující dny je nutno vždy den předem nejpozději do 13:30 přinést jídlonosič označený jménem, třídou a číslem čipu (vhodné mít jídlonosič na výměnu)
  • Výdej obědů pro 1. – 5. ročník: 11:00 – 12:00, zadní vchod ŠJ
  • Výdej obědů pro 6. – 9. ročník: 12:00 – 13:00, zadní vchod ŠJ

Kdo nemá zájem takto odebírat obědy, musí si je odhlásit, 13.10. výjimečně na e-stravě do 20.00 hod., jinak obvyklým způsobem.

Aktuální informace k distanční výuce

Vážení zákonní zástupci žáků 6. a 7. ročníku,

v týdnu 12. – 16. 10. 2020 budou Vaše děti vzdělávány distančně. Některé úkoly k samostatné práci jim byly zadány již ve škole, další část najdou v aplikaci Microsoft Teams. Žáci byli s aplikací ve škole seznámeni, přihlašovací údaje znají a základní úkony by měli zvládnout. V případě jakýchkoli nejasností prosím kontaktujte třídní učitele. Online výuka v tomto (pro Vás i pro nás) zkušebním týdnu bude probíhat ve výše zmíněné aplikaci v hlavních předmětech. Čas online výuky najdete v odkazu pod příspěvkem.

Upozorňujeme Vás, že distanční výuka je pro žáky povinná, povinné je plnění zadaných úkolů a žáci jsou povinni se online výuky zúčastnit. Seznamte se prosím s dodatkem školního řádu, který distanční výuku řeší. Dodatek naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

online výuka 6. a 7. ročníku

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky