Mezinárodní den matematiky u nás ve škole

Mezinárodní den matematiky

Pozvánka k zápisu

zápis 2024_2025_pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací v záložce Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Základní škola ve Fryčovicích zve všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.

Kdy?               úterý 9. 4. 2024 od 13,00 do 17,30 hodin   

Co s sebou?    rodný list dítěte

                        občanský průkaz zákonného zástupce

Pro urychlení formální části doneste také vyplněné formuláře:

Zápisní list do 1. třídy zápisní list do 1. třídy_2024_2025

Žádost o přijetí do 1. třídy žádost o přijetí 2024_2025

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole. Pokud vaše dítě zdejší mateřskou školu nenavštěvuje, dostavte se kdykoli ve vyhrazeném čase.

 

Základní informace:

Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.

Podle školského zákona 561/2004 Sb. ve znění novely č. 261/2021 Sb. se upravuje povinnost k zápisu takto:

§ 36 odst. 2 – Povinná školní docházka se vztahuje

– na státní občany České republiky

– na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

§ 36 odst. 3 – Povinnost zápisu

– Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad – děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

– Děti narozené od 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 mohou být zapsány, jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.

K zápisu se dostaví i zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka.

§ 37 odst. 1 – Odklad školní docházky

Není-li dítě v době zápisu tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (při zápisu), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena (v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024) doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (pediatr, jiný odborný lékař) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři. (formulář zde: žádost o odklad povinné šk.docházky_2024_2025)

Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

V případě, že nebudete mít možnost tradičního zápisu, tyto dokumenty máte možnost doručit následujícími způsoby dle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

  • do datové schránky školy (ID Datové schránky: n6ktrjp)
  • emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o., Fryčovice 628, 739 45
  • osobním podáním (doporučuji se telefonicky domluvit na termínu)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Soutěž Mladý zemědělec 2024

Naše škola se zapojila do vědomostní a dovednostní soutěže Mladý zemědělec. Soutěž je určená žákům sedmých a osmých tříd. Školního (vědomostního) kola se zúčastnilo 11 žáků a tři nejlepší postupují do regionálního semifinále, které proběhne 27. 3. 2024 na Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné v Opavě. Držte nám palce, abychom mohli naši školu a obec reprezentovat i ve finále, které proběhne na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Více o soutěži v přiloženém odkaze:

https://www.denik.cz/podnikani/soutez-hleda-mlade-zemedelce-20240122.html

MladyZemedelec_ucastnime se2

Recitační soutěž žáků 1. stupně

Dne 6. 2. 2024 jsme se zúčastnili okrskové recitační soutěže žáků 1. stupně, kterou uspořádala ZŠ Brušperk. Na akci přijelo 10 škol z blízkého okolí. Naši recitátoři se své úlohy zhostili s plným nasazením, bohužel ve velké konkurenci do okresního kola nepostoupili.

Našim žákům děkujeme za reprezentaci školy.

                                   Recitač. sout.

Projektové vyučování ve třetích třídách

Ve třetích třídách se děti (pod vedením svých učitelek) věnovaly planetám sluneční soustavy. Vyhledávaly informace na internetu, v encyklopediích i v učebnicích.

Jak jejich práce dopadla, se můžete podívat…

20240207_140739

foto zde

Školní karneval 2024

Vážení rodiče a děti, dne 1. února proběhl strašidelný karneval v sále obecního úřadu, který pořádala základní škola a žáci 9. třídy.

Podle počtu vydaných lístků na svačinku vás přišlo dohromady 110. Děkujeme, že jste dorazili v tak hojném počtu a ve vašich úžasných maskách, díky kterým jste měli vstup zdarma.

Program strašidelného karnevalu doprovázeli moderátoři Mikuláš a Jakub. Po jejichž úvodu následovaly zábavné soutěže – např. water pong, podlézání pod tyčí a další. Za účast na soutěžích dostávali žáci odměny v podobě sladkých bonbónů nebo čokolád. Součástí programu byl fotokoutek, kde si každý mohl udělat hezkou vzpomínku, kolo štěstí se skvělými cenami a malování na obličej. Potom, co všechny připravené soutěže skončily, začala diskotéka, která trvala až do osmi hodin večer a náramně jsme si ji s vámi užili. Následně už bohužel přišel konec onoho skvělého večera a nastal čas jít domů.

Chtěli bychom vám ještě jednou poděkovat za to, že jste přišli, že jste se účastnili soutěží a byli aktivní. Doufáme, že jste si karneval užili tak jako my a že přijdete i příště!

Max, Kuba a Kuba – 9. třída

ka (4)

foto zde

Preventivní program první pomoci

V pondělí ráno vzbudila žlutá sanitka před školou zvědavost mnoha přicházejících i kolemjdoucích.
Jednalo se však o preventivní program pro žáky 1. – 3. třídy, kterou zajistil Spolek rodičů.
Děti se od záchranáře dozvěděly, jak poskytnout první pomoc omdlelému, jak provádět první pomoc u někoho, kdo nedýchá – na figuríně si každý z nich mohl vyzkoušet masáž srdce. 
Dalším blokem byla záchrana osoby s vážným úrazem a to otevřené zlomeniny spojené s tepenným krvácením. I toto si děti zkoušely na figuríně ošetřit. Součástí byla také prohlídka výše zmíněné sanitky.
Panu záchranáři velice děkujeme za přínosné informace a praktické ukázky, dětem přeji, aby tyto nabyté vědomosti nemusely ve svém životě nikdy použít. 
20240205_111002

Kdo přežije

V lednu jsme si uspořádali tradiční projektový den „ Kdo přežije“. Učitelé, hasiči a zástupci Policie ČR nachystali 12 stanovišť s různými úkoly a žáci se v pravidelných intervalech přesouvali v předem určených skupinách k plnění.

S hasiči vyzkoušeli výstroj do terénu, dýchání v masce pro zakouřený prostor, zachraňovali tonoucího, s policistkami probrali výstroj pro zásah, taktickou vestu, práci s obuškem, s pouty, vyzkoušeli helmu s ochranným plexisklem a popovídali si o bezpečnosti při používání sociálních sítí. Na dalších stanovištích zopakovali dopravní výchovu, výstražné symboly, tísňové linky, Krabičku poslední záchrany, Morseovu abecedu a turistické značení a balili evakuační zavazadlo.

Děkujeme všem zúčastněným za hladký průběh aktivního dopoledne a zvlášť děkujeme našim ochotným lektorům z řad Policie ČR a hasičského sboru.

kd (3)

foto zde

Lyžařský kurz 2024

Od 15. do 19. ledna se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili lyžařského kurzu v Jeseníkách.

V pondělí ráno jsme vyrazili autobusem od školy a odpoledne jsme se už začali pilně učit jezdit na lyžích a snowboardech na sjezdovce v Karlově Studánce.

Úterní den jsme strávili na svahu a večer nám zahrála úžasná skupina HEC. Všechny děti tančily, skákaly, zpívaly a na závěr soutěžily o jejich CD.

Ve středu jsme měli odpočinkový půlden, a tak jsme se vyrazili podívat do Karlovy Studánky. Navštívili jsme tam nejznámější vodopád u nás, který dosahuje výšky 20 metrů. Po návratu zpět jsme se připravili na večerní lyžování a jakmile nastal správný čas, tak jsme vyrazili. Večerní lyžování bylo parádní, protože jsme byli na svahu téměř sami a všichni jsme si užívali skoro prázdnou sjezdovku.

Ve čtvrtek odpoledne jsme uspořádali závod, který sloužil k prověření zdatnosti na svahu a změření sil s ostatními. Večer nás čekala menší diskotéka, abychom se pomalu rozloučili s lyžařským kurzem.

V pátek ráno jsme si šli naposledy užít svah a pak se všichni sbalit, abychom mohli vyrazit na cestu domů.

I přes to, že jídelníček byl složený převážně z brambor a na pár pádů z kotvy, jsme to všichni zvládli ve zdraví a náramně jsme si to užili.

Na lyžích zasněžený kopec sjíždíme,

svoboda a radost nás naplní, to víme.

Sjezdovky nám patří, vítězství slavíme,

na lyžáku se vždy skvěle bavíme!

Niki, Anet, Kika, Eva

l (3) l (9)

více foto zde

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky