Zápis ke školnímu vzdělávání

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20
21/20
22/20
23/20
24/20
25/20
26/20
27/20

 

 

Uvedení uchazeči byli přijati ke školnímu vzdělávání.

Poučení – Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

Ve Fryčovicích 16. 4. 2020                                           Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

 

Veselá věda – 1. stupeň

Organizace Veselá věda, která za běžných okolností na cca 500 školách po celé ČR pořádá kroužky zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně, vždy ve čtvrtek zveřejňuje na Youtube kanálu jedno zábavně-naučné video na různá témata z oblasti přírodních věd, součástí kterého je i návod na pokusy, které si děti mohou dělat samy doma (většinou bez pomoci dospělého).

Videa jsou během uzavření škol zdarma. 

Odkaz na YouTube kanál, kde jsou videa umístěna, je zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Dobrý den, na stránkách MŠMT najdete pomoc, jak mluvit s dětmi o koronaviru, Filarová A.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

Vzpomínka na ozdravný pobyt

Jet na pobyt není na naší škole nic neobvyklého, protože je pořádáme pravidelně již řadu let. Pro všechny zúčastněné je to vždy výborná zkušenost hlavně po stránce osobnostní a sociální.

Stejně jako předchozí roky, tak i letos jsme na pořádání ozdravného pobytu zaměřeného na environmentální tematiku získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. O tuto dotaci jsme žádali již ve školním roce 2017/2018, kdy jsme předpokládali, že se pobytu zúčastní 80 žáků. Získání dotace je podmíněno environmentálním programem, spoluúčastí koordinátora EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a také délkou pobytu, což bylo v našem případě dodrženo.

V neděli 8. 3. 2020 odjely od ZŠ Fryčovice 2 autobusy dětí  – „jen“ 65 žáků 1. stupně, na ozdravný pobyt do hotelu Stará Pošta v Bělé pod Pradědem, místní části Filipovice. Tam strávily 6 dní plné pohody, zábavy a čerstvého vzduchu, neboť většina činností byla situována do venkovního prostředí, k čemuž nám výrazně napomohlo počasí.

Na hotelu se děti při první společné večerní aktivitě rozdělily do osmi věkově smíšených skupin, ve kterých v rámci organizovaných programů pracovaly téměř po celou dobu.

Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený na ekologickou tematiku – po celou dobu pobytu se žáci hravou formou seznamovali se základními životními podmínkami, zažili Den krajiny, Den hor a lesa, Den lidí, Den zvířat, Den vody a Den Země.

Letos byl pro žáky zajištěn ekologický program firmou Actaea na téma CHKO Jeseníky – to nejcennější v Jeseníkách, přičemž se zaměřili především na seznamování se s živočichy nacházejícími se v této oblasti.

Musím pochválit rovněž zázemí hotelu Stará Pošta, který se o žáky a jejich doprovod staral velice pečlivě, žádný požadavek nebyl problémem.

Pobyt byl realizován s přispěním Státního fondu životního prostředí.

SFŽP_logo

Každý pobyt je zatížen nějakou zkouškou zvenčí, ani letos tomu nebylo jinak.  Za sebe ale mohu říci, že tento pobyt pokládám za jeden z nejvydařenějších nejen po stránce programové, ale také co se chování a spolupráce dětí týče.

Všem těm, kteří se jakkoli do přípravy či realizaci pobytu zapojili, velice děkuji.

                                                                                               Mgr. Petra Strnadlová

foto zde

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám informace ohledně zápisu do 1. třídy, které jsou dány MŠMT pro školní rok 2020/2021. (dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Fryčovice v termínu 1. – 15. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Podání žádosti: (formuláře zde:žádost o přijetízápisní lístek_2020_2021)

 • podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (ID Datové schránky: n6ktrjp)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o. Fryčovice 628, 739 45
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Základní informace:

 • Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

(http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři. (formulář zde: žádost o odklad povinné šk.docházky)

Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

informace k zápisu do 1.třídy_2020

Jazyky online

Dobrý den, přidávám další odkaz na online výuku

www.jazyky-online.info

Filarová A.

Výuková videa

Vydavatelství TAKTIK uvolnilo k bezplatnému užívání své elerningové stránky. Je zde příprava na přijímačky z matematiky a z českého jazyka a v rámci těchto kurzů jsou výuková videa pro žáky druhého stupně ZŠ.

Po kliknutí na odkaz níže:

 • V pravém horním rohu kliknete na: „Vyzkoušet zdarma“
 • Zaregistrujte se.
 • V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah.
 • Přes tlačítko „Vyzkoušet zdarma“  se můžete začít učit.

vstup zde

Den učitelů

Vážené dámy a pánové, paní učitelky, páni učitelé, paní asistentky a vychovatelky, paní kuchařky, paní uklízečky, zkrátka všichni vy, kteří jste se až donedávna denně starali o naše děti…..

Těšila jsem se, asi stejně jako vy, že se spolu zase uvidíme, já vám kostrbatým hlasem poděkuji a předáme vám za vaši náročnou práci malou kytičku, ale hlavně…že se v uvolněné atmosféře pobavíme….

Byť mám vždy z proslovu obavy, a mnohdy jej i proti své vůli krátím, dnes nevím, kde začít a čím….Tolik se mi toho honí hlavou, tolikrát jsem během těch třech „prázdných týdnů“ nad všemi vámi uvažovala, tolikrát měla v hlavě, v jak samozřejmém blahobytu to vlastně žijeme a jak postupně mezi lidmi mizí ty nejobyčejnější hodnoty,… blízkost lidí, obyčejný pozdrav, milý úsměv nebo dobré slovo. Jak se stále za něčím honíme…. Stačilo pár týdnů, opravdu pár a najednou všechna ta pozlátka a třpytky světa zmizely. Ulice jsou tiché, všechny běžné atrakce života zavřené a nám zbyla jen blízkost a možná konečně víc času se zamyslet nad tím, co opravdu smysl má…

Nechtěla bych se ztratit v myšlenkách, ale o jednu bych se s vámi ještě podělila….Mnohokrát mě v životě napadlo, že je možná škoda v celém životě poznat a věnovat se jen jedné profesi… Vím, není to pravidlem, mnoho lidí za svůj život práci vystřídá, ale stejně  podvědomě stále „sahá“ do stejného „pytlíku“….a tak třeba nikdy nepozná, jaké je být právě učitelem. Každý jsme školou prošli, jako žáci, jako studenti, někdo líp, někdo hůř,ale každý si s sebou odnesl nějaké vzpomínky. Dnes jsme ale všichni rodičové a situace, která nastala, nás zcela nepřipravené a nedobrovolně vhodila do role učitelů – amatérů, ale také vychovatelů, ať už se v profesním životě věnujeme čemukoliv. My, co máme děti menší, jsme ještě násobilku nezapomněli, ale takové logaritmy, odmocniny, různé větné rozbory či fyzikální zákony…no jasně, že platí, ale kdo z nás je vysype z rukávu….a to nemluvím o chemii, dějepise, zeměpise….

Ano, jsme rodiče svých dětí a přesto s nimi zcela jistě více času trávíte právě vy, ve škole, v družinách, v kroužcích….neztrácíte přitom svůj kouzelný úsměv, nadhled, rovnováhu, nekřičíte, když se po sté dítě zeptá na totéž, nejste nervózní a kdykoliv vejdu do školní budovy ( mluvím pouze o Fryčovicích!!! ), panuje všude neuvěřitelná pohoda, příjemná atmosféra a klid.

Za poslední dny „věznění“ jsem si od různých svých kamarádek a známých vyslechla, jak se školy angažují ve „videokonferencích“, jak se s malými skupinami dětí učí a zkouší je, jak posílají vypracovány podklady formou prezentací,….PROČ? Všichni jsme spíše více než méně ve stresu, nejen dospělí, ale i děti vnímají, že je najednou jakási „hrozba“ uvrhla  do samoty a nechápou proč…Většina z nás je asi s dětmi doma, mnozí ale také z domu pracují, vaří a hlídají a vymýšlejí náplň na celá dlouhá odpoledne….

Jsem vám zkrátka nesmírně vděčná, že školu vedete dál v duchu, který je právě naší škole vlastní, že děti nepřetěžujete, neorganizujete jim veškerý čas a sami se nedeptáte pocitem „nesplněných“ stránek učiva. Dřív bych vám řekla…..“obrovský dík za všechny rodiče“…..dnes nevím, jestli si to mohu dovolit. Situace, která nastala, je pro všechny naprosto nová. Netuším, zda je víc rodičů těch, kteří by právě větší angažovanost uvítali nebo je pro ně i tak učiva hodně, protože to zkrátka nezvládají. Přála bych si, abych o všem s rodiči mohla mluvit a určitě k tomu jednou najdeme čas. I vy přece máte doma své blízké, o které se musíte postarat a pokud nás právě tato situace měla zastavit a vytvořit čas pro ty nejbližší, pak je to to dobré, co si z toho můžeme vzít.

Prosím tedy vás, páni učitelé, abyste vydrželi a nyní měli tu obrovskou trpělivost především s námi, rodiči. Mnohdy neřešíme jen úkoly dětí, ale třeba i existenční problémy nebo jiné, osobní. Pak asi stačí málo, aby se vše podepsalo na nepřiměřené reakci, kterou jste nuceni řešit.

 

Přes všechny okolnosti,kterým jsme nyní vystaveni mi prosím dovolte, abych aspoň touto cestou mohla opravdu poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za vaši zodpovědnou každodenní práci a popřát vám pevné zdraví a trpělivost. Věřím, že všechno bude zase brzo dobré a my se pak zpětně zasmějeme nad nezdary „domácí přípravy“.

 

Děkuji.

Kateřina Šenkeříková Gilarová

 

Prosba

Vážení občané,

i my se v této nelehké situaci snažíme pomoci šitím roušek (dle možností – doma, ve škole, s holkami ve FryRelaxCentru apod.). Pomalu nám ale dochází materiál. Proto – pokud máte doma gumičky, šňůrky apod. anebo vhodné látky (bavlněné), přineste je prosím buď do školy, nebo do FryRelaxCentra (8.00 – 11.00, popřípadě i v jiný čas dle domluvy), Děkujeme, Filarová A.

K výuce doma

Vážení rodiče,

máme již za sebou nějakou dobu, kdy probíhá „výuka“ žáků doma. Máme první ohlasy, náměty. Rádi bychom měli zpětnou vazbu, jak Vám tento způsob vyhovuje, zda je učiva příliš, málo, co Vám chybí, co by Vám pomohlo. Proto pište, volejte. Budeme se snažit, aby vše probíhalo v co největším klidu a pohodě, ale zároveň aby se děti něco naučily, abychom po návratu do školy měli na co navazovat a upevnit a doučit alespoň to nejdůležitější a nejpotřebnější.

Doporučuji v maximálně možné míře využívat všechny možnosti, které jsou Vám nabízeny – volné přístupy na jednotlivé portály, kde probíhá výuka, procvičování, najdete zde různé testy apod.

Mgr. Alexandra Filarová

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky