FOD KLOKÁNEK 2022 ocenil naše žákyně

Již několik let malují naši žáci pro FOD Klokánek, který pravidelně pořádá výtvarnou soutěž „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. Některé obrázky dětí slouží totiž později pro charitativní prodej.  Více informací v přiloženém odkaze: https://eshop.fod.cz/

Ocenění žáci: Kategorie 11-12 let Kristýna Vajdová – Pes pro děti (5.třída) a kategorie 13 let a více Michaela Matulová – Na houpačce (7.třída)

IMG_1296

IMG_0511IMG_0515

Žákyním gratulujeme k ocenění a děkujeme za reprezentaci naší školy. Všem žáků, kteří malovali do soutěže, také děkujeme za jejich opravdu nádherné práce. Všechny práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii prací:https://photos.app.goo.gl/1CYbGja3q6BjrtZf8

Retro večírek

Akce zrušena!

PLES_FRYCOVICE_2022

Jarní sběr starého papíru

sběr

Projekt – Jan Amos Komenský

foto zde

„Učitel národů“ Jan Amos Komenský

„Učitel národů“ Jan Amos Komenský

Komenského lidé znají jako pedagoga, teologa a biskupa Jednoty bratrské, byl jedním z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Letos 28. března uplynulo 430 let od jeho narození.

Odkaz Komenského je obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Veškerým jeho dílem – ať už je to pedagogika, historie, filosofie, literatura, teologie – prolíná boj za lepší společnost, touha po mírovém životě.

Neustále hledal prostředky jak dosáhnout zlepšení společnosti. Nejvýznamnějším nástrojem je podle něho vzdělání. Podstatné je najít tu nejefektivnější metodu vzdělávání pro chudé i bohaté, chlapce a dívky; velmi potřebné je i celoživotní vzdělávání politiků…

Odkaz Komenského jsme si v naší základní škole připomněli během projektového dne, který byl věnován jeho životu, dílu, filosofii. Mnohá zastavení byla skutečnou „školou hrou“. Po dlouhém covidovém období žáci mohli opět spolupracovat napříč školou, poznávat se nejen v rámci třídy, ale seznámit se i se spolužáky mladších či starších ročníků.

Nejen během projektového dne, ale i v týdnech před Komenského výročím vznikala výtvarná dílka a výstupy prací žáků, které si pak občané mohli prohlédnout na minivýstavce, jež byla připravena v předsálí kulturního domu obecního úřadu. Škoda, že se divadelního představení Vítězslava Marčíka Labyrint světa nezúčastnilo více diváků. Dle mého názoru byl herecký výkon „divadla jednoho herce“ vynikající a zaznělo v něm mnoho hlubokých myšlenek, které platily v době J. A. Komenského a jsou pravdivé dodnes.

Divadelní představení pak mohli zhlédnout žáci páté až deváté třídy následující den dopoledne. Ačkoli sledovat 90 minut vystoupení jediného herce, který během vystoupení přechází z role do role a sděluje velmi náročné myšlenky, bylo pro děti těžké a žáci mnoha věcem nerozuměli a bylo potřeba si pak s nimi o divadle více popovídat, podařilo se jim pozornost vesměs udržet a já věřím, že každého oslovilo alespoň něco.

Až do labyrintu srdce

Jedna velká krabice a spousta kufrů. Co se v nich asi skrývá? Mnoho příběhů a zážitků, přitom jen jeden herec. Víťa Marčík žije každým momentem, aby publiku sdělil své poselství. Stejně jako Jan Ámos Komenský ve své knize.

Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu.

Pohled na svět skrze velké křivé brýle a stále visící oprátka na krku. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Po dlouhé pouti složitým labyrintem světa nacházíme ráj, avšak uvězněný za mřížemi. Na samém dně, kde je uschováno jeho srdce, leží železná klec. Zdá se, že je uzamčena visacím zámkem, ale zdání klame. Tou pravou příčinou uzavřenosti srdce je naše rozhodnutí a my sami. Tma v našem nitru nás dokáže oslepit a i ticho uvnitř dokáže řvát. Odpověď hledejme každý sám v sobě.

“ Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám…“

 

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

Lyžařský kurz – foto

foto zde

Příroda všemi smysly

ekopobyt 2022

Velká cena ZOO Ostrava 2022

Po delší pauze mohli žáci opět jet uplatnit své vědomosti na soutěž Velká cena ZOO Ostrava. Tématem byl tentokrát les. Tradičně žáci II. stupně vytvořili čtyři pěti-členná družstva. Žáci devátého ročníku se letos, z důvodu přípravy na přijímací zkoušky, soutěže neúčastnili. Nejlépe dopadlo družstvo sedmé třídy. Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

CEA27258-7374-494C-A3FE-59C3347145F1

D7F6503E-95A6-4736-9F82-E5F28F654A06 F52F20D7-5736-4917-A948-3D03A8F692E7 251046C3-C1B8-41FB-92D0-64040F8EF129

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Základní škola ve Fryčovicích zve všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.

Kdy? ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 13 do 17,30 hodin   

pozvánka zápis 2022-2023

žádost o přijetí 2022_2023

Zápisní list do 1. třídy_2022

Základní informace:

Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.

Podle školského zákona 561/2004 Sb. ve znění novely č. 178/2016 Sb. se upravuje povinnost k zápisu takto:

§ 36 odst. 2 – Povinná školní docházka se vztahuje:

– na státní občany České republiky

– na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Podle zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se s ohledem na situaci zavádí institut zvláštního zápisu. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a probíhá v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 v termínu stanoveném ředitelkou školy (bude zveřejněn).

Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu (21. 4. 2022) podle §36 odst.4 školského zákona.

§ 36 odst. 3 – Povinnost zápisu

– Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad – děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

– Děti narozené od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 mohou být zapsány, jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

– Děti narozené od 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 mohou být zapsány, jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.

§ 37 odst. 1 – Odklad školní docházky

Není-li dítě v době zápisu tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (při zápisu), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena (v době zápisu) s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (pediatr, jiný odborný lékař) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři. (formulář zde: žádost o odklad povinné šk.docházky)

Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Škola vyžaduje doložení rodného listu, stačí přiložit prostou kopii společně s výše uvedenými vyplněnými dokumenty.

Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

 

V případě, že nebudete mít možnost tradičního zápisu, tyto dokumenty máte možnost doručit následujícími způsoby dle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby:

    • do datové schránky školy (ID Datové schránky: n6ktrjp)
    • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
    • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o. Fryčovice 628, 739 45
    • osobním podáním (doporučuji se telefonicky domluvit na termínu)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Divadelní představení k výročí 430 let od narození J. A. Komenského

Lybyrint světa

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky