«

»

Za chvilku se dozvím výsledky JPZ…

Za pár dní se dozvíte výsledky JPZ. 

Již od 10. 5. 2025 (do 14. 5. 2024) máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. V systému DiPSy (pro ty, kteří podávali přihlášku elektronicky) budou k nahlédnutí po přihlášení.

15. 5. pak dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve SŠ, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijeti.

Odvolání

Pokud budete mít pocit, že jste přijímací zkoušky vyplnili mnohem lépe, je to jediná možnost, kdy se po zveřejnění výsledků máte možnost odvolat a to do 3 pracovních dnů od zveřejnění. Odvolání proti rozhodnutí o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení  se podává řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DiPSy.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu, nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy, protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole). Práva se vzdává písemným sdělením řediteli školy, do jejíhož oboru byl přijat a to nejpozději  3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola. Vzdáním práva na přijetí však nevzniká právo na přijetí v jiném oboru vzdělání.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. 5., termín pro podávání přihlášek je do 24. 5. 2024. Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl v 1. kole přijat do žádného oboru či ten, který se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal JPZ. Dne 21. 6. 2024 dojde ke zveřejnění výsledků obdobně jako v 1. kole.

Kdyby to náhodou nevyšlo, zde máte návod, jak postupovat dál v dalších kolech přijímacího řízení.

prijimacky

další informace zde: info