«

»

Badatelské projekty EVVO 2019 aneb vítězství je naše!

Dne 26. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, p. o. 11. ročník žákovské konference, na které byly žáky základních škol prezentovány badatelské projekty z oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

ZŠ Fryčovice vyslala tři badatele s dvěma příspěvky. Příspěvek „Mysli globálně, jednej lokálně!“ prezentovali dva žáci sedmé třídy a příspěvek „Působení běžných a ekologicky šetrných čistících prostředků na rostliny prezentovala žákyně páté třídy. Právě příspěvek  žákyně páté třídy byl oceněn jako nejlepší! Musím podotknout, že byla jedinou účastnicí, která na svém bádání pracovala sama,tedy bez pomoci jiného spolužáka a navíc byla jediným zástupcem badatele z prvního stupně ZŠ. Ostatní příspěvky prezentovali starší žáci druhého stupně ZŠ.

IMG_9819

Všem třem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězce upřímně gratulujeme.

foto zde