«

»

Úspěchy žáků u přijímacích zkoušek

Ve školním roce 2018/2019 zakončí devítiletou povinnou školní docházku 19 žáků 9. třídy.

V tomto pololetí se museli rozhodnout „kam dál?“ a do 1. března museli na příslušnou vybranou školu odevzdat přihlášku. V měsíci dubnu mnozí z nich úspěšně vykonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, jiní byli přijati na střední školu či střední odborné učiliště dle prospěchu na základní škole.

Do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí pak žáci museli odevzdat na školu, pro kterou se rozhodli, zápisový lístek.

Z 19 žáků bylo na obory středních škol ukončených maturitní zkouškou přijato 14 žáků, 5 žáků bylo přijato na střední školu či střední odborné učiliště v oborech ukončené výučním listem.

V tomto školním roce byl na víceleté gymnázium přijat také jeden žák sedmé třídy a tři žáci třídy páté, z nichž na víceletá gymnázia nastoupí celkem dva žáci.

Všem žákům, kteří před sebou otevírají další etapu svého života, přejeme hodně zdaru a úspěchů.

www_zhodn.přijm.zk.2018_2019