«

»

Olympijský den v základní škole

     Po svátečním svatováclavském dni volna čekal žáky naší základní školy projektový den,    a to hned „dva v jednom“ – Den jazyků a Žákovská olympiáda. Od roku 2001 se 26. září každoročně slaví jako  Den  jazyků. Připomíná, že studium  jazyků  je  krokem  k   otevřenosti  a respektu k jiným kulturám. Sport je symbol mírového soužití.

    Děti od první do osmé třídy byly rozděleny do dvanácti družstev a každý tým představoval jeden evropský stát. Že vám tady chybí „deváťáci“? Nepletete se. Ti už nesoutěžili, ale byli pomocníky učitelů na jednotlivých stanovištích.

   Po zahájení olympiády, samozřejmě i se slavnostním zapálením olympijského ohně, nastalo představení jednotlivých států a pak se družstva rozeběhla na předem určená stanoviště. Své síly porovnávala v hodu, sprintu, skoku, střelbě na koš a florbalovou bránu. Poslední disciplínou byla střelba z luku.

   Po sečtení všech výsledků jsme zůstali v údivu, protože hned tři družstva měla stejný počet bodů a umístila se tak shodně na 1. místě. Byly to státy Polska, Rakouska a Španělska.

   U přiložených fotografií si jistě všimnete blankytně modré oblohy, tudíž počasí není třeba více komentovat. Tento den se zkrátka vydařil a nejen žáci si jej užili.

Mgr. Martin Růža