«

»

Beseda „Chci studovat v USA“

Dne 20.10. proběhla na naší škole zajímavá beseda „Chci studovat v USA“. Žáci 9. třídy se touto cestou dozvěděli informace o americkém školství a o možnostech studia na americké střední nebo vysoké škole. Rovněž jim byly rozdány materiály speciálně vytvořené pro uchazeče o studium v USA, které žákům pomohou zamyslet se nad svými silnými stránkami a budoucími studijními plány.
Besedou nás anglicky i česky provedla Mgr. Hana Ficková z Amerického centra Knihovny města Ostravy, se kterou se opět velmi rádi shledáme v dubnu a květnu na dalších besedách o USA. Tentokrát ale pojedeme do Ostravy a budeme se těšit na další zajímavá témata prezentovaná rodilým mluvčím.