«

»

Preventivní program první pomoci

V pondělí ráno vzbudila žlutá sanitka před školou zvědavost mnoha přicházejících i kolemjdoucích.
Jednalo se však o preventivní program pro žáky 1. – 3. třídy, kterou zajistil Spolek rodičů.
Děti se od záchranáře dozvěděly, jak poskytnout první pomoc omdlelému, jak provádět první pomoc u někoho, kdo nedýchá – na figuríně si každý z nich mohl vyzkoušet masáž srdce. 
Dalším blokem byla záchrana osoby s vážným úrazem a to otevřené zlomeniny spojené s tepenným krvácením. I toto si děti zkoušely na figuríně ošetřit. Součástí byla také prohlídka výše zmíněné sanitky.
Panu záchranáři velice děkujeme za přínosné informace a praktické ukázky, dětem přeji, aby tyto nabyté vědomosti nemusely ve svém životě nikdy použít. 
20240205_111002